3. Köprü ve Bağlantı Yolları ile İlgili Basın Açıklamasına Çağrı

3. Köprü ve Bağlantı Yolları ile İlgili Basın Açıklamasına Çağrı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, hazırladığı ve onayladığı 15.06.2009 tasdik tarihli 1/100 000 Ölçekli İstanbul Çevre Düzeni Planı’nda yeni bir boğaz geçişi yer almadığı ve plan raporunda da karayolu ulaşımına ve yeni boğaz geçişlerine kesinlikle karşı çıkıldığı halde, hükümetin 3. Köprüy ü tekrar gündeme getirmesi üzerine, bu kez tam tersi bir tavır sergileyerek, reddettiği 3. Köprü ye yasal kılıflar oluşturma çabasına girmişti.

Meslek odaları olarak, 17 plan değişikliğinin iptali talebiyle Danıştay’da dava açılmış olup, 3. Köprü ve iptal davalarımıza konu olan bu gelişmelerle ilgili görüşlerimizi ve açıklamalarımızı kamuoyu ile paylaşmak amacıyla 14 Kasım 2012 Çarşamba günü, saat 11.00’de, Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Karaköy Binası 3. kattaki toplantı salonunda yapılacak basın toplantısına katılımınızı dileriz.

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi
TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi
TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi
TMMOB Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi
TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi
TMMOB Orman Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi
TMMOB Peyzaj Mimarları Odası İstanbul Şubesi
TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi
TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi

Kaynak : www.mimarist.org

Reklamlar