İhale İlanı : İzmir limanı elektrik altyapı tesisatının yenilenmesi

TCDD İZMİR LİMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
İzmir limanı elektrik altyapı tesisatının yenilenmesi
İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

Madde 1 – İdareye ilişkin bilgiler

1.1. İdarenin;

a) Adı: T.C DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TCDD) İZMİR LİMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi:Atatürk Cad.No:97 35220 Alsancak – KONAK / İZMİR

c) Telefon numarası:2324631600

ç) Faks numarası:2324632248

d) Elektronik posta adresi:izmirlimansatinalma@tcdd.gov.tr

e) İlgili personelinin adı, soyadı ve unvanı:Doruk YORMAZ İnş. Yük. Müh.

1.2. İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler.

Madde 2 – İhale konusu işe ilişkin bilgiler

2.1. İhale konusu işin

a) Adı:İZMİR LİMANI ELEKTRİK ALTYAPI TESİSATININ YENİLENMESİ

b) Yatırım proje no’su/kodu:2010.E020100.28.56

c) Miktarı (fiziki) ve türü:

Mevcut konteyner yıkama binasının TM-01/01 trafo binasına dönüştürülmesi, bu işle ilgili elektrik tesislerinin yapılması ve binada inşaat tadilatlarının yapılması

Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

ç) Yapılacağı yer:İZMİR LİMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

d) Bu bent boş bırakılmıştır.

Madde 3 – İhaleye ilişkin bilgiler ile ihale ve son teklif verme tarih ve saati

3.1.

a)İhale kayıt numarası: 2014/170038

b) İhale usulü: Açık ihale.

c) Tekliflerin sunulacağı adres: İZMİR LİMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ İNŞAAT İHALE KOMİSYON BÜROSU

ç) İhalenin yapılacağı adres: İZMİR LİMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

d) İhale (son teklif verme) tarihi: 06/02/2015

e) İhale (son teklif verme) saati: 14:30

f) İhale komisyonunun toplantı yeri:İZMİR LİMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ TOPLANTI SALONU

tcdd ihaleleri

ihale dökümanları

Sitemizde Yayınlamış Olduğumuz İhale İlanları Sadece Bilgi Amaçlı Olup Asıl Belgenin Yerine Geçmez.Yayınlanan Belgeler İle Orjinal İhale Belgeleri Arasındaki Farklılıklarda Orjinal Belge Geçerlidir.Kaynaklarımız Resmi Gazete, Günlük Gazeteler, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının web sayfalarıdır.

Reklamlar

İhale İlanı : Makine Gücü İle Konteyner İçi Doldurma/Boşaltma ve Aktarma Hizmeti Alınacaktır

TCDD İzmir Liman İşletme Müdürlüğü
Makine Gücü İle Konteyner İçi Doldurma/Boşaltma ve Aktarma Hizmeti Alınacaktır
İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

Madde 1- İş Sahibi İdareye İlişkin Bilgiler

1.1. İş sahibi İdarenin;

a) Adı: TCDD İzmir Liman İşletme Müdürlüğü

b) Adresi: TCDD İzmir Liman İşletmesi Alsancak/İZMİR

c) Telefon numarası: 0232 463 16 00/ 371/2388

d) Faks numarası: 0232 463 22 48

e) Elektronik posta adresi:

f) İlgili personelinin adı-soyadı/unvanı Metin ÖZYILMAZ, Liman İşl. Müdür Yrd /B.KURT Büro Şefi

1.2. İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler.

Madde 2- İhale Konusu İşe İlişkin Bilgiler

İhale konusu hizmetin;

a) Adı: Makine Gücü İle Konteyner İçi Doldurma/Boşaltma ve Aktarma Hizmeti,

b) KİK kayıt no: 2014/176958

c) Miktarı ve türü: Aylık 67.000 Ton 35 Ay 2.345.000,00 Ton Hizmet Alımı İşi.

d) Yapılacağı yer: TCDD İzmir Liman İşletmesi Müdürlüğü Alsancak/İZMİR

e) Diğer bilgiler: İhale dokümanında açıklanmıştır.

Madde 3- İhaleye İlişkin Bilgiler

İhaleye ilişkin bilgiler:

a) İhale usulü: Açık ihale usulü.

b) İhalenin yapılacağı adres: TCDD İzmir Liman İşletme Müdürlüğü Alsancak/İZMİR

c) İhale tarihi: 22.01.2015

d) İhale saati: 14:00

e) Son teklif verme saati: 14:00

f) İhale komisyonu toplantı yeri: TCDD İşletmesi İzmir Liman İşletme Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu

tcdd ihaleleri

ihale dökümanı

Sitemizde Yayınlamış Olduğumuz İhale İlanları Sadece Bilgi Amaçlı Olup Asıl Belgenin Yerine Geçmez.Yayınlanan Belgeler İle Orjinal İhale Belgeleri Arasındaki Farklılıklarda Orjinal Belge Geçerlidir.Kaynaklarımız Resmi Gazete, Günlük Gazeteler, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının web sayfalarıdır.

İhale İlanı : Atık Kabul Tesisinin İşletilmesine Yönelik Hizmet Alımı İşi

TCDD İzmir Liman İşletme Müdürlüğü
Atık Kabul Tesisinin İşletilmesine Yönelik Hizmet Alımı İşi
İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

Madde 1- İş Sahibi İdareye İlişkin Bilgiler

1.1. İş sahibi İdarenin;

a) Adı: TCDD İzmir Liman İşletme Müdürlüğü

b) Adresi: TCDD İzmir Liman İşletme Müdürlüğü Alsancak/İZMİR

c) Telefon numarası: 0232 463 16 00/391

d) Faks numarası: 0232 463 22 48

e) Elektronik posta adresi: izmirliman@tcdd.gov.tr

f) İlgili personelinin adı-soyadı/unvanı Metin ÖZYILMAZ Liman Müdür Yrd. B.KURT/B.Şefi

1.2. İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler.

Madde 2- İhale Konusu İşe İlişkin Bilgiler

İhale konusu hizmetin;

a) Adı: İzmir Limanı Atık Kabul Tesisi İşletimine Yönelik Hizmet Alımı

b) KİK kayıt no: 2014/178017

c) Miktarı ve türü: Atık Kabul Tesisinin İşletilmesine Yönelik Hizmet Alımı İşi, 2015-2016-2017 Yıllarını kapsyan 35 Ay Süreyle Gemilerden Alınacak Yaklaşık Atık ve Miktarları Toplam 7583 M3 sintine 10.306m3 slaç, 972 M3 pissu, 340 M3 Atık Yağ ve 16.528 m3 Katı Atık ( Çöp )

d) Yapılacağı yer: TCDD İzmir Liman İşletmesi Müdürlüğü Alsancak/İZMİR

e) Diğer bilgiler: Teknik Şartname ve İhale dokümanında açıklanmıştır.
Madde 3- İhaleye İlişkin Bilgiler

İhaleye ilişkin bilgiler:

a) İhale usulü: Açık ihale usulü.

b) İhalenin yapılacağı adres: TCDD İzmir Liman İşletme Müdürlüğü Alsancak/İZMİR

c) İhale tarihi: 21.01.2015

d) İhale saat: 14:00

e) Son teklif verme saati: 14:00

f) İhale komisyonu toplantı yeri: TCDD İşletmesi İzmir Liman İşletme Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu Toplantı Salonu Kat: 5 Alsancak/İZMİR

tcdd ihaleleri

ihale dökümanı

Sitemizde Yayınlamış Olduğumuz İhale İlanları Sadece Bilgi Amaçlı Olup Asıl Belgenin Yerine Geçmez.Yayınlanan Belgeler İle Orjinal İhale Belgeleri Arasındaki Farklılıklarda Orjinal Belge Geçerlidir.Kaynaklarımız Resmi Gazete, Günlük Gazeteler, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının web sayfalarıdır.

İhale İlanı : Ekskavatör İle Yapılacak Dökme Katı Yüklerin Yükleme Boşaltma Hizmeti Alınacaktır

TCDD İzmir Liman İşletme Müdürlüğü
Ekskavatör İle Yapılacak Dökme Katı Yüklerin Yükleme Boşaltma Hizmeti Alınacaktır
İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

Madde 1- İş Sahibi İdareye İlişkin Bilgiler

1.1. İş sahibi İdarenin;

a) Adı: TCDD İzmir Liman İşletme Müdürlüğü

b) Adresi: TCDD İzmir Liman İşletme Müdürlüğü Alsancak/İZMİR

c) Telefon numarası: 0232 463 16 00/391

d) Faks numarası: 0232 463 22 48

e) Elektronik posta adresi: izmirliman@tcdd.gov.tr

f) İlgili personelinin adı-soyadı/unvanı Metin ÖZYILMAZ Liman Müdür Yrd. B.KURT/B.Şefi

1.2. İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler.

Madde 2- İhale Konusu İşe İlişkin Bilgiler

İhale konusu hizmetin;

a) Adı: Ekskavatör İle Yapılacak Dökme Katı Yüklerin Yükleme/Boşaltma Hizmet Alımı

b) KİK kayıt no: 2014/171081

c) Miktarı ve türü: Aylık 140.000 (Ton) 23 Aylık Toplam 3.220.000 (Ton ) Yükleme/Boşaltma Hizmet Alımı.

d) Yapılacağı yer: TCDD İzmir Liman İşletmesi Müdürlüğü Alsancak/İZMİR

e) Diğer bilgiler: Teknik Şartname ve İhale dokümanında açıklanmıştır.
Madde 3- İhaleye İlişkin Bilgiler

İhaleye ilişkin bilgiler:

a) İhale usulü: Açık ihale usulü.

b) İhalenin yapılacağı adres: TCDD İzmir Liman İşletme Müdürlüğü Alsancak/İZMİR

c) İhale tarihi: 05.01.2015

d) İhale saat: 14:00

e) Son teklif verme saati: 14:00

f) İhale komisyonu toplantı yeri: TCDD İşletmesi İzmir Liman İşletme Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu Toplantı Salonu Alsancak/İZMİR

tcdd ihaleleri

ihale dokümanları

Sitemizde Yayınlamış Olduğumuz İhale İlanları Sadece Bilgi Amaçlı Olup Asıl Belgenin Yerine Geçmez.Yayınlanan Belgeler İle Orjinal İhale Belgeleri Arasındaki Farklılıklarda Orjinal Belge Geçerlidir.Kaynaklarımız Resmi Gazete, Günlük Gazeteler, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının web sayfalarıdır.