İhale İlanı : Yoldan Çıkan Rayların 36şar Metre Kesilerek Vagonlara Yüklenmesi ve Tahliye edilmesi işi

TCDD 6.Bölge Müdürlüğü
Yoldan Çıkan Rayların 36’şar Metre Kesilerek Vagonlara Yüklenmesi ve Tahliye edilmesi işi
İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR
Madde 1- İş Sahibi İdareye İlişkin Bilgiler

1.1. İş sahibi İdarenin;

a) Adı: TCDD 6.Bölge Müdürlüğü Seyhan/Adana

b) Adresi: Kurtuluş Mah. Atatürk Cad. 01120 Seyhan/Adana

c) Telefon numarası: 0322 4575354/4249

d) Faks numarası: 0322 4531195

e) Elektronik posta adresi : 6bolgemudurlugu@tcdd.gov.tr

f) İlgili personelinin adı-soyadı/unvanı: Cafer Avar Malzeme Müdürü, Musa Ören Büro Şefi

1.2. İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler.

Madde 2- İhale Konusu İşe İlişkin Bilgiler

İhale konusu hizmetin;

a) Adı: Fevzipaşa-Toprakkale İstasyonları arası 64 Km lik Yoldan Çıkan Rayların 36’şar

Metre Kesilerek Vagonlara Yüklenmesi ve Tahliye edilmesi işi

b) KİK kayıt no : 2015/5917

c) Miktarı ve türü: Fevzipaşa-Toprakkale İstasyonları arası 64 Km lik Yoldan Çıkan Rayların

36’şar Metre Kesilerek Vagonlara Yüklenmesi ve Tahliye edilmesi işi

d) Yapılacağı yer: Fevzipaşa-Toprakkale İstasyonları arası

e) Diğer bilgiler:
Madde 3- İhaleye İlişkin Bilgiler

İhaleye ilişkin bilgiler:

a) İhale usulü: Açık ihale usulü.

b) İhalenin yapılacağı adres: TCDD 6.Bölge Müdürlüğü Binası Toplantı Salonu Kat:1 Seyhan/Adana

c) İhale tarihi: 12.02.2015

d) İhale saati: 14:00 de

e) İhale komisyonu toplantı yeri: TCDD 6.Bölge Müdürlüğü Binası Toplantı Salonu Kat:1 Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu Seyhan/Adana

tcdd ihaleleri

ihale dökümanları

Sitemizde Yayınlamış Olduğumuz İhale İlanları Sadece Bilgi Amaçlı Olup Asıl Belgenin Yerine Geçmez.Yayınlanan Belgeler İle Orjinal İhale Belgeleri Arasındaki Farklılıklarda Orjinal Belge Geçerlidir.Kaynaklarımız Resmi Gazete, Günlük Gazeteler, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının web sayfalarıdır.

Reklamlar

İhale İlanı : Kazıyıcı-Yükleyici Kiralanacaktır

TCDD 6.Bölge Müdürlüğü
Kazıyıcı-Yükleyici Kiralanacaktır
İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR
Madde 1- İş Sahibi İdareye İlişkin Bilgiler

1.1. İş sahibi İdarenin;

a) Adı: TCDD 6.Bölge Müdürlüğü Seyhan/Adana

b) Adresi: TCDD 6.Bölge Müdürlüğü Seyhan/Adana

c) Telefon numarası: 0322 4575354/4249

d) Faks numarası: 0322 4531195

e) Elektronik posta adresi : 6bolgemudurlugu@tcdd.gov.tr

f) İlgili personelinin adı-soyadı/unvanı: Cafer Avar Malzeme Müdürü, Musa Ören Büro Şefi

1.2. İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler.

Madde 2- İhale Konusu İşe İlişkin Bilgiler

İhale konusu hizmetin;

a) Adı: Fevzipaşa-Toprakkale İstasyonları Arası Yapılacak Olan Yol Yenileme Çalışmalarında Kullanılmak Üzere Lastik Tekerlekli Kazıcı-Yükleyici Kiralanması.

b) KİK kayıt no: 2015/5539

c) Miktarı ve türü: 1 Adet

d) Yapılacağı yer: Fevzipaşa – Toprakkale arası

e) Diğer bilgiler:
Madde 3- İhaleye İlişkin Bilgiler

İhaleye ilişkin bilgiler:

a) İhale usulü: Açık ihale usulü.

b) İhalenin yapılacağı adres: TCDD 6.Bölge Müdürlüğü Binası Toplantı salonu K:1 Seyhan/Adana

c) İhale tarihi: 10.02.2015

d) İhale saati: 14.00 da

e) İhale komisyonu toplantı yeri: TCDD 6.Bölge Müdürlüğü Binası Toplantı salonu K:1 Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu Seyhan/Adana

tcdd ihaleleri

ihale dökümanları

Sitemizde Yayınlamış Olduğumuz İhale İlanları Sadece Bilgi Amaçlı Olup Asıl Belgenin Yerine Geçmez.Yayınlanan Belgeler İle Orjinal İhale Belgeleri Arasındaki Farklılıklarda Orjinal Belge Geçerlidir.Kaynaklarımız Resmi Gazete, Günlük Gazeteler, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının web sayfalarıdır.

İhale İlanı : Plastik Dübel Değişimi İşi Yaptırılacaktır

TCDD 6.Bölge Müdürlüğü
Plastik Dübel Değişimi İşi Yaptırılacaktır
İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR
Madde 1- İş Sahibi İdareye İlişkin Bilgiler

1.1. İş sahibi İdarenin;

a) Adı: TCDD 6.Bölge Müdürlüğü Seyhan/Adana

b) Adresi: Kurtuluş Mah. Atatürk Cad. 01120 Seyhan/Adana

c) Telefon numarası: 0322 4575354/4249

d) Faks numarası: 0322 4531195

e) Elektronik posta adresi: 6bolgemudurlugu@tcdd.gov.tr

f) İlgili personelinin adı-soyadı/unvanı : Cafer Avar Malzeme Müdürü, Musa Ören Büro Şefi

1.2. İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler.

Madde 2- İhale Konusu İşe İlişkin Bilgiler

İhale konusu hizmetin;

a) Adı: 62,63 VE 64 YOL BAKIM ONARIM MÜDÜRLÜKLERİ MINTIKALARINDA DÖŞELİ YOLDA BULUNAN BETON TRAVERSLERİN TİRFONLARININ SÖKÜLEREK; DEĞİŞTİRİLMESİ GEREKEN AHŞAP DALGALI TAKOZLARIN YERİNE İKİ PARÇALI PLASTİK DUBEL TAKILMASI İŞİ.

b) KİK kayıt no: 2015/4220

c) Miktarı ve türü: 137.768 ADET

d) Yapılacağı yer: Ekli Listede Belirtilmiştir.

e) Diğer bilgiler:
Madde 3- İhaleye İlişkin Bilgiler

İhaleye ilişkin bilgiler:

a) İhale usulü: Açık ihale usulü.

b) İhalenin yapılacağı adres: TCDD 6.Bölge Müdürlüğü Binası Toplantı salonu Kat:1Seyhan/Adana

c) İhale tarihi: 05.02.2015

d) İhale saati: 14:00 de

e) İhale komisyonu toplantı yeri: TCDD 6.Bölge Müdürlüğü Binası Toplantı salonu Kat:1

Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu1Seyhan/Adana

tcdd ihaleleri

ihale dökümanları

Sitemizde Yayınlamış Olduğumuz İhale İlanları Sadece Bilgi Amaçlı Olup Asıl Belgenin Yerine Geçmez.Yayınlanan Belgeler İle Orjinal İhale Belgeleri Arasındaki Farklılıklarda Orjinal Belge Geçerlidir.Kaynaklarımız Resmi Gazete, Günlük Gazeteler, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının web sayfalarıdır.

İhale İlanı : Patinaj Kumu Satın Alınacaktır

TCDD 6.Bölge Müdürlüğü
Patinaj Kumu Satın Alınacaktır
İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR
Madde 1- İş sahibi idareye ilişkin bilgiler

1.1. İş sahibi idarenin;

a) Adı : TCDD 6.Bölge Müdürlüğü Adana

b) Adresi : Kurtuluş Mah. Atatürk Cad. 01120 Seyhan/adana

c) Telefon numarası : 0322 4575354/4249

d) Faks numarası : 0322 4531195

e) Elektronik posta adresi : 6bolgemudurlugu@tcdd.gov.tr

f) İlgili personelin adı-soyadı/unvanı: Musa Ören Büro Şefi

1.2. İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler.

Madde 2- İhale konusu işe ilişkin bilgiler

İhale konusu malın;

a) Adı : Patinaj Kumu Alımı

b) KİK kayıt no : 2015/4089

c) Miktarı ve türü : 800.000 Kg.

d) Teslim edileceği yer : Adana Loko Bakım Atölye Müdürlüğü, İskenderun Depo Müdürlüğü, Konya Depo Müdürlüğü, Gaziantep Depo Müdürlüğü, Ulukışla Depo Şefliği, Mersin Depo Şefliği, Fevzipaşa Depo şefliği.

e) Diğer bilgiler :

Madde 3-İhaleye ilişkin bilgiler

İhaleye ilişkin bilgiler;

a) İhale usulü : Açık İhale Usulü

b) İhalenin yapılacağı adres : TCDD 6.Bölge Müdürlüğü Binası toplantı salonu Kat.1

Seyhan/Adana

c) İhale tarihi : 05/02/2015

d) İhale saati : 10:00 de

e) İhale komisyonu toplantı yeri: TCDD 6.Bölge Müdürlüğü Binası toplantı salonu Kat.1 Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu Seyhan/Adana

tcdd ihaleleri

ihale dökümanları

Sitemizde Yayınlamış Olduğumuz İhale İlanları Sadece Bilgi Amaçlı Olup Asıl Belgenin Yerine Geçmez.Yayınlanan Belgeler İle Orjinal İhale Belgeleri Arasındaki Farklılıklarda Orjinal Belge Geçerlidir.Kaynaklarımız Resmi Gazete, Günlük Gazeteler, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının web sayfalarıdır.

Narlı – Akçagöze İstasyonları arasına çift hatlı demiryolu projesinin 2015 yılı yatırım programına dahil edilmesi bekleniyor

TCDD Narlı – Akçagöze İstasyonları Projesi Çift hatlı demiryolu projesinin 2015 yılı yatırım programına dahil edilmesi bekleniyor

T.C. Devlet Demiryolları (TCDD) 6. Bölge Müdürlüğü tarafından 03 Nisan 2014 günü mali zarfları açılan, “Narlı – Akçagöze İstasyonları Arası Çift Hatlı Demiryolu” projesinin 2015 yılı yatırım programına dahil edilmesi bekleniyor.
Yatırımlar Dergisi’nin aldığı bilgiye göre; Kalkınma Bakanlığı’nın onay vermesi halinde proje için 2015 yılı ilk yarısında ihale açılması hedefleniyor.
Demiryolu Hattı projesi, mevcut Narlı – Gaziantep – Karkamış Demiryolu hattı üzerinde olacak. Narlı İstasyonu çıkışından başlayarak, Salmanlı, Kızkapan, Keleş ve Yiğitler üzerinden devam edecek ve mevcut Akçagöze İstasyonu’na bağlanacak.
Toplam uzunluğu 33,3 km olacak olan projenin ilk 26,5 km’lik kısmı Kahramanmaraş, kalan 6,8 km’si ise Gaziantep ili sınırları içerisinde yer alacak. Yetkililer, proje için yapılan çalışmalarda maliyetin 271 milyon TL olarak belirlendiğini ve ÇED Raporu’na göre de mali-yetin 240 milyon TL olarak belirlendiğini kaydettiler.
Projenin ÇED Raporu Mgs Proje tarafından hazırlandı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na sunuldu.
Bilindiği gibi yaklaşık maliyeti 994.326,99 lira olarak belirlenen “Narlı – Akçagöze İstasyonları Arası Çift Hatlı Demiryolu Etüt, Proje, Mühendislik ve Danışmanlık Hizmeti İşi” ihalesini kazanan Yüksel Proje firması ile 09 Mayıs 2014 günü 819.347 lira üzerinden sözleşme imzalanmıştı.
Ref.: Yatırımlar Dergisi 1182/19 Mayıs 2014 (ÖA)

Narlı-Akcagoze-istasyonları-Projesi-cift-hatli-demiryolu

İhale İlanı : B70 Beton Travers alınacaktır

TCDD 6.Bölge Müdürlüğü
B70 Beton Travers alınacaktır
İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR
Madde 1- İş sahibi idareye ilişkin bilgiler

1.1. İş sahibi idarenin;

a) Adı : TCDD 6.Bölge Müdürlüğü Seyhan/Adana

b) Adresi : Kurtuluş Mah. Atatürk Cad. Uğur Mumcu Meydanı Gar İstasyon

Karşısı Seyhan/Adana

c) Telefon numarası : 0322 4575354/4249

d) Faks numarası : 0322 4531195

e) Elektronik posta adresi : 6bolgemudurlugu@tcdd.gov.tr

f) İlgili personelin adı-soyadı/unvanı: Cafer AVAR (Malzeme Müd.) Musa ÖREN (Büro Şefi)

1.2. İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler.

Madde 2- İhale konusu işe ilişkin bilgiler

İhale konusu malın;

a) Adı : 60 E1 Raya Uyumlu B70 Beton Travers alımı

b) KİK kayıt no : 2014/179781

c) Miktarı ve türü : 50.000 Adet

d) Teslim edileceği yer : Teknik Şartnameye Göre

e) Diğer bilgiler :

Madde 3-İhaleye ilişkin bilgiler

İhaleye ilişkin bilgiler;

a) İhale usulü : Açık İhale Usulü

b) İhalenin yapılacağı adres : TCDD 6.Bölge Müdürlüğü Binası Toplantı Salonu Kat:1

Seyhan/adana

c) İhale tarihi : 29/01/2015

d) İhale saati : 10:00 da

e) İhale komisyonu toplantı yeri : TCDD 6.Bölge Müdürlüğü Binası Toplantı Salonu Kat:1 Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu Seyhan/Adana

tcdd ihaleleri

ihale ilanı

Sitemizde Yayınlamış Olduğumuz İhale İlanları Sadece Bilgi Amaçlı Olup Asıl Belgenin Yerine Geçmez.Yayınlanan Belgeler İle Orjinal İhale Belgeleri Arasındaki Farklılıklarda Orjinal Belge Geçerlidir.Kaynaklarımız Resmi Gazete, Günlük Gazeteler, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının web sayfalarıdır.

İhale İlanı : Teknik Personel Çalıştırılması ve Sürücülü Araç Kiralanması İşi

Teknik Personel Çalıştırılması ve Sürücülü Araç Kiralanması İşi
T.C DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TCDD) ADANA 6. BÖLGE MALZEME MÜDÜRLÜĞÜ

Teknik Personel Çalıştırılması ve Sürücülü Araç Kiralanması hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2014/177773
1-İdarenin
a) Adresi : Kurtulus Mahallesi Atatürk Caddesi 01120 Seyhan SEYHAN/ADANA
b) Telefon ve faks numarası : 3224536914 – 3224575807
c) Elektronik Posta Adresi : 6bolgemudurlugu@tcdd.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı :
İnşaat Mühendisi (3 Kişi), Makina Mühendisi (1 Kişi), Mimar (1 Kişi), Harita Teknisyeni (1 Kişi) ve Sürücülü araç Kiralanması Hizmet alınması.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Adana
c) Süresi : İşe başlama tarihi 01.02.2015, işin bitiş tarihi 31.12.2015

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : TCDD 6.Bölge Müdürlüğü Binası Toplantı Salonu Kat 1 Seyhan/Adana
b) Tarihi ve saati : 22.01.2015 – 10:00

tcdd ihaleleri

ihale_dokumani_2014_177773

Sitemizde Yayınlamış Olduğumuz İhale İlanları Sadece Bilgi Amaçlı Olup Asıl Belgenin Yerine Geçmez.Yayınlanan Belgeler İle Orjinal İhale Belgeleri Arasındaki Farklılıklarda Orjinal Belge Geçerlidir.Kaynaklarımız Resmi Gazete, Günlük Gazeteler, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının web sayfalarıdır.