Sirkeci Garı ‘na itiraz eden TCDD, rant için Haydarpaşa’ya sessiz

Sirkeci Garı ‘na itiraz eden TCDD, rant için Haydarpaşa’ya sessiz :Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları’nda (TCDD) 37 yıl çalışan emekli makinist Turgay Kartal, Haydarpaşa Garı dönüşüm projesini TCDD’nin istediğini söyledi. Kartal, “TCDD, 2012 yılında Fatih Belediyesi’ne Sirkeci Garı projesinin iptali için dava açtı. Haydarpaşa Garı projesinde rant elde edeceği için ses çıkarmıyor. Demiryolları idaresinin Fatih Belediye’ne açtığı dava erken sonuçlanırsa Haydarpaşa için umut olacak.” dedi.

Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi, 2010’da yanan tarihi Haydarpaşa Garı’nın özelleştirme çalışmalarına karşı bir basın toplantısı yaptı. Toplantıya, TCDD’den emekli makinist Turgay Kartal da katıldı.

Mimarlar Odası Üyesi Kartal, TCDD’nin 2007’de İstanbul Büyükşehir Belediyesi’yle bir protokol imzaladığını söyledi. Bu protokolde Haydarpaşa, Sirkeci, Maltepe, Zeytinburnu ve Halkalı başta olmak üzere arazisi büyük olan garların kar getirici imar projeleri hazırlanmak üzere Büyükşehir Belediyesi’ne devredildiğini ifade eden Kartal, “Bu amaçla hem Haydarpaşa hem Sirkeci Garı için İBB bir plan hazırladı. Haydarpaşa Garı için yapılan plana Haydarpaşa bileşenleri dava açtı, Sirkeci Garı için olana ise bu alanı belediyeye devreden TCDD Genel Müdürlüğü dava açtı. Haydarpaşa Gar Projesi’nde elde etmeyi planladıkları 5 milyon dolarlık bir rant beklentisinin Sirkeci’de demiryollarına ait olan arazinin üzerinden çıkmamasıydı. Çünkü yapılan plan, Fatih tarihi yarımada ve Sirkeci Garı koruma amaçlı imar planıydı. Sirkeci Garı ve çevresinde alanın tarihi dokusundan dolayı yapılaşma yapılamadı. Sirkeci Garı, kültür merkezi ve müze olarak korundu. Etrafı yeşil alan olarak bırakıldı. Yenikapı’ya kadar olan banliyö güzergahı cadde tramvayına ayrıldı. Buradan para çıkmayınca bu defa demiryolları İdaresi, kendi arazisindeki planın yürütmesinin durdurulması için 2012 yılında dava açtı. Gerekçe olarak da uluslararası trenleri çalıştırabilmek için gar ve feribot iskelesinin bulunduğu alana ihtiyacımız vardır, planların iptalini istiyoruz diye dava açtı. Dava devam ediyor. Bu dava erken sonuçlanırsa, Haydarpaşa dönüşüm planı için açılan davaya da emsal ve dayanak teşkil edecek.” diye konuştu.

Fatih Belediyesi’ne dava açan TCDD’nin Haydarpaşa Garı için itiraz etmemesine dikkat çeken Kartal, şöyle devam etti: “Çünkü arsa olarak rant beklentileri var. Sirkeci’den para çıkmadı. Haydarpaşa Garı’ndan demiryollarına para çıkacağı için buraya itiraz etmiyor. Böyle bir dönüşüm planını istiyor. Yangın sürecinden sonra bina yaklaşık bir yıl yağmur ve kar almaya devam etti. Çünkü geçici çatıyı da hemen yapamadılar. Yangın ve sonrasında söndürme çalışmalarında binanın çatısı dışında dış kaplama taşları ve ahşap doğramaları da zarar gördü. Binayı korumak isteyenler ikilem arasında kaldı. Kimi, çatıya lokanta, kafe ne istiyorlarsa yapsınlar çatısı sağlam olsun, harap olmasın derken kimi de ticari fonksiyonu olmadan da çatının yapılabileceğini savunuyor.”

sirkeci-gari-na-itiraz-eden-tcdd-rant-icin-haydarpasaya-sessiz

 

Reklamlar

Üçüncü havalimanı yargıya taşındı

Üçüncü havalimanı yargıya taşındı :TMMOB’a bağlı Mimarlar, Şehir Plancıları ve İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şubeleri 3. Havalimanı 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarına dava açtı.

Karaköy’de bulunan Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesinde düzenlenen basın toplantısına Mimarlar Odası, İstanbul Büyükkent Şubesi Çevre Etki Değerlendirme (ÇED) Kurulu Sekreteri Mücella Yapıcı, Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Sami Yılmaztürk, Şehir Plancılar Odası İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Sekreteri Akif Burak Atlar ile İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Sekreteri Rezan Bulut katıldı.

“PROJELER PLANSIZ, RUHSATSIZ, PROJESİZ İHALE EDİLİYOR”
Toplantıda konuşan Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şube Başkanı Mücella Yapıcı, “Son derece önemli projeler plansız, ruhsatsız, projesiz ihale ediliyor. Bununla da kalmıyor, inşaatlar devlet töreni ile başlatılıyor. Bütün bunlar oldu bittiye getirilerek çevre düzeni planlarına işleniyor” dedi. 3. Havalimanı projesine 3. Köprü projesinin de eklenmesi halinde İstanbul’da ulaşım ve yerleşme gibi her türlü stratejik kararın yok hükmünde olduğunu ifade eden Yapıcı, bu projelerin bütün Marmara Bölgesinin doğal ve ekolojik dengesini altüst ettiğini savundu.
ucuncu havalimani yargiya tasindi2
“HAVALİMANI VAR, GİDECEK YOLLAR YOK”
Yapıcı basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 7 Haziran 2014 tarihinde temeli atılan 3.havalimanının askıya çıkan 1/100.000’lik çevre düzeni planını gösterdi.
Bu kadar büyük ölçekte bir projenin çevre düzeni planında bir ‘leke’ gibi işlendiğini belirten Yapıcı, “Siz ‘dünyanın en büyük havalimanını inşa edeceğim’ diyorsunuz. Bir ülkenin ekonomik, sosyal, bütün coğrafyasını değiştirecek bir karar alıyorsunuz, onu kaçak başlatıyorsunuz, yaptığınız plan da bu” dedi.
Halen devam eden 3. Köprü ve çevre yolları inşaatlarının 1/100.000’lik planlara işlenmediğini vurgulayan Yapıcı, “3. havalimanının doğumuna neden olan, 3. köprü ve çevre yolları hala 100 bin ölçekli planlara işlenmemiştir. Çünkü işlenirse yeniden dava konusu olabilir. Onun için bu kadar önemli bir havalimanı projesi çevre düzeni planında ‘yolsuz’ bulunmaktadır” dedi.
ucuncu havalimani yargiya tasindi1
“TARİHE ÇOK BÜYÜK BİR KATLİAMIN SEYREDİCİLERİ OLARAK GEÇECEĞİZ”
İstanbul’un anayasası niteliğinde olan 1/100.000’lik Çevre Düzeni Planı ve eklerinin bile kanıt niteliği taşıdığını söyleyen Yapıcı, “Dava dilekçemize biz hiçbir yorum görüş eklememize gerek yok. Sadece bakanlığın kendi ürettiği İstanbul 1/100.000 ölçekli çevre düzeni raporu ve ekleri, Ulaştırma Bakanlığı tarafından hazırlanan raporlar bu davanın kabul edilmesi için kanıt niteliğindedir. Bugüne kadar İstanbul için üretilen çevre düzeni planlarında olmazsa olmaz koşul olarak korunmuş, kuzeyin korunması ve İstanbul’un doğu batı yönünde gelişmesi ilkesine tamamen aykırıdır” ifadelerini kullandı.

Yapıcı sözlerini, “Eğer biz 3. Boğaz Köprüsü ve 3.havalimanı projelerini durduramazsak tarihe çok büyük bir katliamın seyredicileri olarak geçeceğiz” diyerek tamamladı. Mimarlar, Şehir Plancıları ve İnşaat Mühendisleri Odası, 12 Eylül’de idare mahkemesine başvurduklarını açıkladı.
ucuncu havalimani yargiya tasindi1
Ayrıca TMMOB’a bağlı meslek odalarının reserv alan ilanı, acele kamulaştırma, İhalenin iptali ve yürütmenin durdurulması, ÇED olumlu kararının iptali hakkında açtığı davalar sürüyor.
ucuncu havalimani yargiya tasindi

Haydarpaşada restorasyon bahane

Haydarpaşada restorasyon bahane :Tarihi Haydarpaşa Garı projesine yönelik tepkiler büyüyor.Çatısı 2010 yılında yanan Haydarpaşa Garı için hazırlanan ve Anıtlar Kurulu tarafından onaylanan restorasyon projesine tepkiler büyüyor. Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi ÇED Danışma Kurulu Sekreteri Mücella Yapıcı, Haydarpaşa Gar binası çatısının yangından sonra kullanılmaz hale geldiğini anımsatarak “Önce çatının aslına uygun restore edilmesi gerek. Binanın güçlendirilmesi lazım. 1 dereceden tarihi eserdir. Hiçbir eklenti yapamazsınız, fonksiyon yükleyemezsiniz. TCDD Müdürlüğü’nün hazırlamış olduğu bir başka projenin uygulamaya sokulması için restorasyon bahane ediliyor” dedi.

Haydarpaşa Dayanışması sözcüsü Tugay Kartal da Tarihi Gar için 2005 yılından bu yana hukuk ve sokak mücadelesi verdiklerini anlatarak mücadeleye devam edeceklerini söyledi.

Yapıcı garla ilgili yapılan bütün yeni projelerde demiryolunun deniz ile bağlantısından bahsedilmediğini belirterek “Garın iskele fonksiyonu da bitmiş durumda. Dava süreci bitmeden fiili bir durum yaratmaya çalışıyorlar. Parça parça uygulamaya geçirmek istiyorlar” dedi.

Haydarpasada restorasyon bahane

Tarihi Haydarpaşa Garı projesine tepkiler büyüyor

Tarihi Haydarpaşa Garı projesine tepkiler büyüyor : Çatısı 2010 yılında yanan Haydarpaşa Garı için hazırlanan ve Anıtlar Kurulu tarafından onaylanan restorasyon projesine tepkiler büyüyor. Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi ÇED Danışma Kurulu Sekreteri Mücella Yapıcı, Haydarpaşa Gar binası çatısının yangından sonra kullanılmaz hale geldiğini anımsatarak “Önce çatının aslına uygun restore edilmesi gerek. Binanın güçlendirilmesi lazım. 1 dereceden tarihi eserdir. Hiçbir eklenti yapamazsınız, fonksiyon yükleyemezsiniz. TCDD Müdürlüğü’nün hazırlamış olduğu bir başka projenin uygulamaya sokulması için restorasyon bahane ediliyor” dedi.

Haydarpaşa Dayanışması sözcüsü Tugay Kartal da Tarihi Gar için 2005 yılından bu yana hukuk ve sokak mücadelesi verdiklerini anlatarak mücadeleye devam edeceklerini söyledi.

Yapıcı garla ilgili yapılan bütün yeni projelerde demiryolunun deniz ile bağlantısından bahsedilmediğini belirterek “Garın iskele fonksiyonu da bitmiş durumda. Dava süreci bitmeden fiili bir durum yaratmaya çalışıyorlar. Parça parça uygulamaya geçirmek istiyorlar” dedi.

Tarihi Haydarpasa Gari projesine tepkiler buyuyor

3. Köprü ve Bağlantı Yolları ile İlgili Basın Açıklamasına Çağrı

3. Köprü ve Bağlantı Yolları ile İlgili Basın Açıklamasına Çağrı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, hazırladığı ve onayladığı 15.06.2009 tasdik tarihli 1/100 000 Ölçekli İstanbul Çevre Düzeni Planı’nda yeni bir boğaz geçişi yer almadığı ve plan raporunda da karayolu ulaşımına ve yeni boğaz geçişlerine kesinlikle karşı çıkıldığı halde, hükümetin 3. Köprüy ü tekrar gündeme getirmesi üzerine, bu kez tam tersi bir tavır sergileyerek, reddettiği 3. Köprü ye yasal kılıflar oluşturma çabasına girmişti.

Meslek odaları olarak, 17 plan değişikliğinin iptali talebiyle Danıştay’da dava açılmış olup, 3. Köprü ve iptal davalarımıza konu olan bu gelişmelerle ilgili görüşlerimizi ve açıklamalarımızı kamuoyu ile paylaşmak amacıyla 14 Kasım 2012 Çarşamba günü, saat 11.00’de, Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Karaköy Binası 3. kattaki toplantı salonunda yapılacak basın toplantısına katılımınızı dileriz.

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi
TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi
TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi
TMMOB Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi
TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi
TMMOB Orman Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi
TMMOB Peyzaj Mimarları Odası İstanbul Şubesi
TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi
TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi

Kaynak : www.mimarist.org

Haydarpaşa için, 5 Ekim'de meşaleli eylem gerçekleştirilecek

Haydarpaşa Garı ve Liman Dönüşüm Projesi’ne karşı olarak oluşturulan Haydarpaşa Dayanışması, “Haydarpaşa Yağmasına Davacıyız” diyerek 5 Ekim’de bir etkinlik düzenliyor.

Haydarpaşa Dayanışması adına Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Anadolu 1.BKB Temsilciliği’nin yaptığı çağrıda “Kentsel ve Tarihsel Sit Alanı” olan Haydarpaşa Garı, Kıyı ve Liman Alanını içeren projeyi yağma olarak niteledi.

Çağrı metinde yürürlüğe sokulan projenin hazırlanışında hukuk, şehircilik ilkesi, bilimsel raporlar ve toplumun tepkilerinin dikkate alınmadan sadece “rant hırsı” ile hareket edildiğinin altını çizildi.
Haydarpaşa için meşaleli eylem

Projenin yürürlüğe girme sürecinde anti-demokratik ve hukuk dışı yöntemin kullanıldığını belirten metinde şöyle denildi: “Bu süreçte Haydarpaşa garı ve çevresinin değerlerini yok sayan, sözde ‘koruma amaçlı’ plan koruma kurullarında siyasi bir operasyonla görevden alma ve yeni atamalar yapılmasından sonra onaylanmış ve İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinden AKP meclis üyelerinin oylarıyla geçmiştir.”

“Haydarpaşa yağmasının önünde engel olarak biz varız” demek için düzenlenen “Haydarpaşa Yağmasına Davacıyız” adındaki meşaleli yürüyüş, basın açıklaması ve dinletiden oluşan etkinlik, 18.30’da Kadıköy Vapur İskelesi önünde başlayacak.

Kaynak : www.bianet.org