Kadıköy Haydarpaşa Garı Kadıköy Meydanı ve Çevresi NİP Yargıda

Kadıköy Haydarpaşa Garı Kadıköy Meydanı ve Çevresi NİP Yargıda

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.09.2012 tarih ve 1858 sayılı kararı ile uygun görülerek İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nca 08.10.2012 tarihinde onanan Kadıköy İlçesi, Haydarpaşa Gar, Kadıköy Meydanı ve Çevresi 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi ve Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası ile birlikte Odamız tarafından yargıya taşınmıştır.

Haydarpaşa Garı ve yakın çevresinin kültür, turizm ve ticaret alanına dönüştürülmesini amaçlayan, bölgenin sahip olduğu simgesel değerleri hiçe sayan projelerin ilk basamağını oluşturan Üsküdar İlçesi, Harem Bölgesi İle Haydarpaşa Liman ve Geri Sahası 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nce onanmış ve ilgili plan 12.10.2012 tarihinde TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi, Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası, Türkiye Liman ve Kara Tahmil Tahliye İşçileri Sendikası ile birlikte Odamız tarafından dava konusu edilmiştir. Bugün ise söz konusu projelere olanak sağlayan planların ikinci basamağı olan Kadıköy İlçesi, Haydarpaşa Gar, Kadıköy Meydanı ve Çevresi 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nca 08.10.2012 tarihinde onanmış ve 12.11.2012 – 12.12.2012 tarihleri arasında askıda ilan edilmiştir.

2004 yılından bugüne sermaye odaklı projelerle tehdit edilen bölgeye ilişkin onaylanan Kadıköy İlçesi, Haydarpaşa Gar, Kadıköy Meydanı ve Çevresi 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı’na yukarıdaki hususlar çerçevesinde 08.02.2013 tarihinde dava açılmıştır.

kadikoy-meydani-hayudarpasa-gari-nip-yargida

Kaynak : www.spoist.org

Reklamlar