İş İlanı : TCDD Müfettiş Yardımcısı Alım İlanı

TCDD Müfettiş Yardımcısı Alım İlanı
Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğünden

MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

T.C Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığında görevlendirilmek üzere 10 adet Müfettiş Yardımcısı alınacaktır.

Giriş sınavı ile ilgili hususlar aşağıda belirtilmiştir.

A) Sınav Tarihi: Yazılı sınav 14 Mart 2015 (Cumartesi) tarihinde, 09.30-16.30 saatleri arasında yapılacaktır.

B) Sınav Yeri: TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Altındağ İlçesi, Anafartalar Mah. Hipodrom Cad. No:3 Altındağ/Ankara Kafeterya Salonu

C) Sınava Katılma Şartları:

1) Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yazılı niteliklere haiz olmak,

2) Sınav tarihinde (14 Mart 2015) 35 yaşını bitirmemiş olmak (Askerliğini yapmış olanlar için bu sınıra iki sene eklenir),

3) Hukuk, Siyasal, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri ile en az 4 yıl eğitim veren ve bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt içi ya da yurt dışındaki öğrenim kurumlarından birini bitirmiş olmak,

4) ÖSYM tarafından 2013 ve 2014 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavının A Grubu, KPSS P117 bölümünden 70 ve daha üzeri puan almış ilk 100 aday içerisinde bulunmak (Sınava katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuranların sayısının 100 kişiden fazla olması halinde, puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere ilk 100 aday giriş sınavına alınacak olup, 100.aday ile eşit puan alan tüm adaylar da sınava çağrılacaktır),

5) Yapılacak soruşturma sonunda sicil ve karakter bakımından Müfettişliğe engel olacak bir hali bulunmamak (Bu koşul sadece yazılı sınavı kazanan adaylar yönünden söz konusu olup, sözlü sınavdan önce Teftiş Kurulu Başkanlığınca yapılacak inceleme ile belirlenir),

6) Sağlık durumu bakımından, yurdun her tarafına giderek görev yapmaya elverişli olmak, görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak,

7) Temsil niteliği itibariyle, Müfettişliğin gerektirdiği yeterlikte bulunmak,

8) Yapılacak sınava ilk veya ikinci defa giriyor olmak,

D) Sınav Başvuruları : Sınav duyurusunun Resmi Gazete’de yayımlanmasını takip eden günden başlayarak 27.02.2015 Cuma günü mesai saati sonuna kadar TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı Altındağ ilçesi, Anafartalar Mah. Hipodrom Cad. No:3 Altındağ/Ankara PK 06330 adresine şahsen veya posta ile yapılabilecek, bu tarihten sonra ulaşan başvurular dikkate alınmayacaktır.

E) Yazılı sınavın şekli ve konuları :

Yazılı sınav, çoktan seçmeli test usulüne göre yapılacaktır. Her sınav grubu için adaylara soru değeri 2’şer puan olmak üzere 50’şer soru, seçilecek her yabancı dil grubundan ise 20’şer soru sorulacaktır.

Yazılı sınavın konuları aşağıda belirtilmiştir.

1) Hukuk a) Anayasa Hukuku b) İdare Hukukunun Genel Esasları, İdari Yargı, İdari Teşkilat c) Ceza Hukuku (Genel Esaslar) ç) Medeni Hukuk (Aile Hukuku hariç) d) Borçlar Hukuku (Genel Esaslar) e)Ticaret Hukuku (Genel Esaslar) f) İcra İflas Hukuku (Genel Esaslar)

2) İktisat a) Mikro İktisat b) Makro İktisat c) Uluslararası İktisat ç) İşletme İktisadı

3) Maliye a) Maliye Politikası b) Kamu Gelir ve Giderleri c) Bütçe ç) Türk Vergi Mevzuatının Genel Esasları

4) Muhasebe a) Genel Muhasebe b) Bilanço Analiz ve Teknikleri c) Ticari Hesap

5) Yabancı dil : İngilizce, Fransızca, Almanca dillerinden biri

F) Değerlendirme :

Giriş sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalıdır. Yazılı sınavda başarılı olamayanlar sözlü sınava alınamazlar. Giriş sınavında tam not yazılı sınav gruplarından ayrı ayrı, sözlü sınavda tek olmak üzere 100’dür. Yazılı sınavı başarmış sayılabilmek için yabancı dil dışındaki yazılı sınav gruplarından alınan notlardan herbirinin 60’dan ve ortalamasının da 65’den az olmaması gerekir. Yazılı sınavı kazanan adayların isimleri TCDD Teftiş Kurulu Başkanlığı http://www.tcdd.gov.tr adresinden duyurulacak, ayrıca sınav sonuçları ile yazılı sınavı kazanan adaylara, sözlü sınav tarihi ve yeri, haberleşme adreslerine iadeli taahhütlü mektupla bildirilecektir.

Sözlü sınavda; adayların genel olarak Hukuk, İktisat, Maliye ve Kamu Yönetimi bilgileri ile zeka, intikal sürati, ifade kabiliyeti, tavır ve hareket gibi şahsi vasıflarının yanısıra sözlü sınav öncesi Teftiş Kurulu Başkanlığınca aday hakkında yapılacak araştırma sonçlarıda dikkate alınır.

Sözlü sınavı başarmış sayılabilmek için bu sınavdan alınan notun 65’den az olmaması gerekir.

Müfettiş Yardımcılığı sınavını başarmış sayılmak için giriş sınav notunun 65’den az olmaması gerekir. Giriş sınav notu, yabancı dil dışında yazılı sınav notu ortalaması ile sözlü sınav notu toplamının ikiye bölünmesi ile bulunur.

Sınavda başarı gösterenlerin sayısı, kadro sayısından fazla olursa giriş sınav notu üstün olanlar tercih edilir. Giriş sınav notunun eşitliği halinde, yabancı dil notu üstün olan aday öncelik kazanır. Diğerleri için sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmaz.

Giriş sınavının yazılı ve sözlü bölümlerini kazanan asil ve yedek adayların listesi, TCDD Teftiş Kurulu Başkanlığı ile www.tcdd.gov.tr adresinden ilan edilecek ayrıca, TCDD Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından gerekli tebligat yapılacaktır.

G) Sınav için istenen belgeler ile diğer ayrıntılı bilgiler http://www.tcdd.gov.tr adresinden, TCDD Teftiş Kurulu Başkanlığının 0312 3090515/ 4470-4770 no.lu telefonlarından, “TCDD Genel Müdürlüğü Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı Başvuru Formu” ise TCDD Teftiş Kurulu Başkanlığından veya http://www.tcdd.gov.tr adreslerinden temin edilebilir.

is-ilani-tcdd-mufettis-yardimcisi-alim-ilani

Reklamlar

Haydarpaşa Garı ne zaman açılacak

Haydarpaşa Garı ne zaman açılacak :Çatısında çıkan yangın yüzünden büyük hasar gören Haydarpaşa Garı’nın 1 Şubat 2012’de başlayan tadilatı halen devam ediyor. Peki Haydarpaşa garı YHT seferlerine açılacak mı? Ne zaman hizmet vermeye başlayacak? işte son durum:

Çatısındaki izolasyon çalışması yüzünden çıkan yangında büyük hasar gören tarihi Haydarpaşa Garı’nın komple tadilatı yapılıyor.TCDD, Haydarpaşa Gar binasının yenilenmesi için ilk adımı 10 Kasım 2010’da attı.

İstanbul Teknik Üniversitesi’ne başvuran TCDD yetkilileri, Haydarpaşa Garı’nın kullanılmadığı için birçok yapı problemi olan çatı katı başta olmak üzere, giriş ve bekleme holleri gibi gar yolcusuna hitap eden yakın çevresine yönelik iyileştirme çalışmalarının üniversite işbirliği ile yapılmasına karar verdi.

28 Kasım 2010’da gar binası çatısında meydana gelen yangın, 106 yıllık tarihi binanın restorasyon sürecini hızlandırdı.

Marmaray Projesi kapsamında banliyö hatlarının yenilenmesi nedeniyle sefer yapılmayan Haydarpaşa Garı’nın restorasyonu çalışmalarında TCDD son aşamaya geldi. TCDD Emlak ve İnşaat Dairesi, 28 Ocak’ta ihale düzenleyerek Haydarpaşa Garı’nın komple tadilatını yaptırmak için adım attı. Yapılacak restorasyon kapsamında gar binasının çatısı yenilenecek, dış cephe temizliği ve bakımı yapılacak. Ayrıca, binanın ahşap doğramaları da aslına uygun olarak yenilenip, 2012’nin Şubat ayında başlayan tadilatın 500 gün içinde tamamlanacağı belirtilmişti.

Tadilatın başlangıcından itibaren 34 ay geçmesine rağmen henüz çalışmlar tamamlanmış değil.

HAYDARPAŞA GARI BÖYLE OLACAK

Haydarpaşa Tren Garı’nın restorasyon projesi onaylandı. Anıtlar Kurulu’ndan geçen projeye göre Haydarpaşa Hızlı Tren garı olarak kullanılmasının yanı sıra kültürel faaliyetlere de ev sahipliği yapacak.
haydarpasa-gari-ne-zaman-acilacak
Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü (TCDD) yetkilileri, garın otel veya AVM olmayacağı, YHT garı olarak kullanılacağını, gar binasının restore edildikten sonra yüksek hızlı tren garı ve kültür faaliyetleri için merkez olarak kullanılacağını söylüyor.
haydarpasa-gari-ne-zaman-acilacak
TCDD Genel Müdürü Süleyman Karaman, Haydarpaşa Garı’nı koruma amaçlı imar planı hazırladıklarını belirterek, “Haydarpaşa Garı’nn şu anda trenden inilen kısmı olan birinci kat gar kalacak. Halk onun başka bir şey olmasını istemiyor. Garın başka bir katı değil, ‘Sadece o istasyonuma dokunma’ diyor. Biz de dokunmayacağız” diye konuştu. Karaman, “Özelleştirme İdaresi yarışma açacak ve halka oylatacak. Hangisi seçilirse o ihale edilecek” dedi.

Karaman, iki yıl önce Ankara-İstanbul arası Yüksek Hızlı Tren çalışmaları kapsamında seferleri durdurulan Adapazarı-Haydarpaşa hattının yeni yıldan itibaren Arifiye-Pendik arası hizmet vereceğini açıkladı.

ASLINA UYGUN YAPILACAK

Projede yangından hasar gören çatının restorasyonunda çatı katına sergi alanı, konferans salonu, kafeteryanın yanı sıra danışma, ofisler, arşiv, ve tuvalet yapılması öngörülüyor.

Tavan ve duvar sıva ve boyaları yenilenecek. Ahşap elemanların bakım onarımları yapılacak. Dış cephelerde kirlenmiş, yosunlanmış bölümlerin uygun yöntemlerle temizliği yapılacak. Eksilen, yok olan, kırılan taşlar tedarik edilecek ve onarılacak.

Haydarpaşa Garı’nın 2015’in Mayıs ayında yeniden hizmete açılması bekleniyor.

haydarpasa-gari-ne-zaman-acilacak

HAYDARPAŞA GARI’NIN TARİHİ

Osmanlı padişahı II. Abdülhamit döneminde, 30 Mayıs 1906 tarihinde yapımına başlanmıştır. 19 Ağustos 1908 tarihinde tamamlanıp hizmete giren Haydarpaşa Garı, 1908’de İstanbul – Bağdat Demiryolu hattının başlangıç istasyonu olarak inşa edilmiştir.

Haydarpaşa Garı, TCDD’nin ana istasyonudur. İstanbul’un Anadolu yakasında, Kadıköy’de bulunur. Osmanlı İmparatorluğu’nun son dönemlerinde Bağdat Demiryolu yanında İstanbul-Şam-Medine (Hicaz Demiryolu) seferleri de yapılmaya başlanmıştır.

I. Dünya Savaşı sırasında gar deposunda bulunan cephanelere 1917’de yapılan bir sabotajla çıkan yangın sonucu binanın büyük bir bölümü hasar görmüştür. Yeniden onarılan bina bugünkü şeklini almıştır. 1979’da Haydarpaşa’nın açıklarında Independenta adlı tankerin bir gemiyle çarpışması sonu meydana gelen patlamadan ve sıcaktan dolayı binanın O Linneman adlı ustanın yaptığı kurşun vitrayları hasara uğramıştır. 1976’da aslına uygun olarak yeniden geniş çapta onarılmış ve 1983’ün sonunda dört dış cepheyle iki kulenin restorasyonu tamamlanmıştır.

28 Kasım 2010 tarihinde çatısında çıkan ağır yangından dolayı çatısı çökmüş ve 4. katı kullanılamaz hale gelmiştir.

Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Tren Projesi kapsamında Istanbul-Eskişehir bölümündeki demiryolu çalışmaları nedeniyle, 1 Şubat 2012 tarihinden itibaren 24 ay süreyle ülke çapındakı tren seferlerine ara verilmiştir.

haydarpasa-gari-ne-zaman-acilacak

Tarihi Haydarpaşa Garı grafiticilerin mekanı oldu

Tarihi Haydarpaşa Garı grafiticilerin mekanı oldu : Yüksek Hızlı Tren projesiyle ilgili çalışmalar yüzünden yaklaşık 2 yıldır âtıl durumda olan tarihî Haydarpaşa İstasyonu’nun tarihî vagonları grafiticilerin mekânı haline geldi. Görevliler, grafiticilerin gece gizlice girerek boya ve yazı çalışması yapıp kaçtıklarını anlatıyor.

Bir zamanlar şehrin giriş kapısı olan Haydarpaşa Garı, görkemli günlerini geride bıraktı. Yüksek Hızlı Tren çalışmaları sebebiyle Anadolu seferlerinin 2012’de, banliyö seferlerinin de 2013’te kapatılmasından sonra tarihî gar unutulmaya yüz tuttu. Garda park halinde duran trenler arasında nöbet tutulmasına rağmen trenler grafiticilerin yaptığı resimlerle doldu. 2 yıldır tren seslerinin duyulmadığı Haydarpaşa’nın tek sakinleri ise güvenlik görevlileri ve hatıra fotoğrafı çektirmek isteyenler.

Trenler, filmlerde ümitli bekleyişleri, hayalleri, kaçışı ve kavuşmayı simgeler. Anadolu’nun her köşesinden insanı İstanbul’a taşıyan Haydarpaşa Garı birçok buluşmaya ev sahipliği yapsa da artık atalete terk edildi. 1908 yılında merhum Sultan 2. Abdülhamid’in yaptırdığı gar, şimdilerde tren seslerine hasret. Her saat başı yurdun farklı yerlerinden gelen yüzlerce kişiyi karşılayan peronlar şimdilerde tren vagonlarının park yeri haline geldi. Yüksek Hızlı Tren projesi çalışmalarından dolayı kapatılan Haydarpaşa Garı’nda terk edilen vagonlar grafiticilerin sergisi oldu. Güvenlik görevlileri 24 saat garda nöbet bekliyor; ancak vagonların boyanmasına engel olamıyor. Sokak sanatçıları geceleri peronlara girerek tüm vagonları ve tren setlerini sprey boya ile boyuyor. İsmini vermek istemeyen bir güvenlik görevlisi, “Gençler geceleri izinsiz giriyor. Kameralardan izleyip onları tespit ediyoruz. Yanlarına gelip yakalayana kadar onlar boyayı çoktan bitirmiş oluyor. Yakaladığımız gençleri mahkemeye veriyoruz; ama yine de geliyorlar.” diye konuşuyor.

Tarihî garın arka bahçesinde bekleyen trenlerin hali ise içler acısı. Grafiti resimleriyle dolan vagonların çoğunun camları kırık. Boğaziçi Ekspresi, Güney Ekspresi Anadolu Ekspresi, Ankara Ekspresi, Fatih ekspreslerine ait levhalar çürümüş. Banliyö seferlerinde kullanılan vagonlar önümüzdeki aylarda geri dönüşüm için hurda depolarına gönderilecek. 2010’da çatısı yanan ve hâlâ restore edilemeyen tarihî garın nasıl kullanılacağı ise belirsizliğini koruyor. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü (TCDD) yetkilileri, tarihî garın restore edildikten sonra Yüksek Hızlı Tren için gar ve kültür merkezi olarak kullanılacağını kaydediyor. Öte yandan Kadıköy Belediyesi, restorasyon projeleri Koruma Kurulu tarafından onaylanan gar için ruhsat vermedi. 12 milyon 473 bin liraya ihale edilen projenin ne zaman hayata geçeceği ise netlik kazanmadı.

tarihi-haydarpasa-gari-grafiticilerin-mekani-oldu

 

Haydarpaşa Garı ’nın akıbeti hala belirsiz

Haydarpaşa Garı ’nın akıbeti hala belirsiz : Haydarpaşa Garı’nın tarihî binasındaki yangınının üzerinden 4 yıl geçti. Yangın ardından garın nasıl kullanılacağı hâlâ belirsizliğini koruyor.

Birkaç kez plan değişikliğine uğrayan garın çatısı ise hâlâ restore edilmedi. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü (TCDD) yetkilileri, gar binasının restore edildikten sonra yüksek hızlı tren garı ve kültür faaliyetleri için merkez olarak kullanılacağını söylüyor. Ancak Haydarpaşa Dayanışması üyeleri ise garın çatısının restoran olarak kullanılmak istendiği görüşünde.

Kadıköy Belediyesi, restorasyon projeleri Koruma Kurulu tarafından onaylanan gar için ruhsat vermedi. 12 milyon 473 bin liraya ihale edilen yenileme projesinin ne zaman başlayacağı ise belirsizliğini koruyor. Haydarpaşa Dayanışması, Mimarlar Odası’nda düzenledikleri toplantıda 2010 yılında çatısı yanan tarihî gar için yapacakları eylem hakkında bilgi verdi. Toplantıya Mimarlar Odası İstanbul Şube Başkanı Sami Yılmaztürk, Genel Sekreteri Mücella Yapıcı, Haydarpaşa Dayanışması üyeleri katıldı. Haydarpaşa Dayanışması üyesi ve 37 yıl TCDD’de çalışan emekli makinist Turgay Kartal, trensizleşen Haydarpaşa Garı için 148 haftadır eylem yaptıklarını hatırlattı. Kartal “Biz sadece garın kurtulması için değil Harem’den Moda sahiline kadar bir rant projesine karşı mücadele ediyoruz.” diye konuştu.

Kartal, TCDD’nin 2007’de İBB’yle Haydarpaşa, Sirkeci, Maltepe, Zeytinburnu ve Halkalı başta olmak üzere arazisi büyük olan garların kâr getirici imar projeleri hazırlanmak üzere bir protokol imzaladığını söyledi. Protokolün ardından Haydarpaşa ve çevresi hakkında birçok imar planının hazırlandığını anlatan Kartal, şöyle konuştu: “Sirkeci Garı’nın çevresi için Fatih Belediyesi bir yenileme imar planı hazırladı. Ancak TCDD, iptali için dava açtı. Üstelik Sirkeci Garı’nın Avrupa’ya demiryolu ulaşımı için önemli bir aks olduğu gerekçesiyle karşı çıkıldı. Biz de aynı gerekçe ile Haydarpaşa Garı’nın dönüşümü için yapılan planlara itiraz ettik; ama kabul görmedi. TCDD’nin Fatih Belediyesi’ne açtığı dava erken sonuçlanırsa Haydarpaşa için de umut olacak.”

haydarpasa-gari-nin-akibeti-hala-belirsiz

TCDD Yht Hattındaki Tünel Yangınına İlişkin Açıklama Yaptı

TCDD Yht Hattındaki Tünel Yangınına İlişkin Açıklama Yaptı : Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü (TCDD), Bursa Yüksek Hızlı Tren hattı 4 nolu tünel inşaatında çıkan yangının kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldüğünü açıkladı.

TCDD’den yapılan açıklamada, bugün saat 08.30’da Bursa Yüksek Hızlı Tren hattı 4 nolu tünel inşaatında ilk belirlemelere göre “hasır çeliğin bir kısmının spiral ile kesilmesi esnasında çıkan kıvılcımların keçe ve mebranı tutuşturması” nedeniyle yangın çıktığı belirtilerek, “Yangın kısa sürede kontrol altına alınmış ve tamamen söndürülmüştür. Olay esnasında tünelde çalışan işçiler kısa sürede tahliye edilmiştir. Olayda herhangi bir yaralanma veya dumandan etkilenme olmamıştır. Konu incelenmektedir” denildi.

TCDD Yht Hattindaki Tunel Yanginina iliskin Aciklama Yapti

 

ÖYK’dan Derince Limanının devrine onay

ÖYK’dan Derince Limanının devrine onay :ÖYK, 5 Haziran 2014 tarihinde Derince Limanı’nın 39 yıl süreyle “işletme hakkının verilmesi” yöntemi ile özelleştirme ihalesinde en yüksek teklifi, 543 milyon dolarla Safi Katı Yakıt Sanayi ve Ticaret AŞ’ye devredilmesini onayladı.

Özelleştirme Yüksek Kurulu(ÖYK), TCDD’ye ait Derince Limanının en yüksek teklifi veren Safi Katı Yakıt Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye işletme hakkının devredilmesine onay verdi.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın (ÖİB), ÖYK Kararları’yla ilgili tebliğleri Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre, Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü (TCDD)’ne ait Derince Limanının, bahse konu kararlar çerçevesinde “İşletme Hakkının Verilmesi” yöntemiyle özelleştirilmesi amacıyla 543 milyon dolar bedelle en yüksek teklifi veren Safi Katı Yakıt Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ne İhale Şartnamesi çerçevesinde işletme hakkının devredilmesine onay verildi.

Safi Katı Yakıt Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde geçici teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve ikinci teklifi veren Kumport Liman Hizmetleri ve Lojistik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ne çağrıda bulunulmasına, 542 milyon dolar bedelle ikinci teklifi veren Kumport Liman Hizmetleri ve Lojistik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ne İhale Şartnamesi çerçevesinde işletme hakkının devredilmesine karar verildi.

İhale haziran ayında yapıldı

5 Haziran 2014 tarihinde Derince Limanı’nın 39 yıl süreyle “işletme hakkının verilmesi” yöntemi ile özelleştirme ihalesinde en yüksek teklifi, 543 milyon dolarla Safi Katı Yakıt Sanayi ve Ticaret AŞ verdi.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollarına (TCDD) ait Derince Limanı’nın 39 yıl süreyle “işletme hakkının verilmesi” yöntemi ile özelleştirme ihalesinin nihai pazarlık görüşmesi, Yılport Holding AŞ, Kumport Liman Hizmetleri ve Lojistik Sanayi ve Ticaret AŞ ile Safi Katı Yakıt Sanayi ve Ticaret AŞ yetkililerinin katılımıyla Özelleştirme İdaresi Başkanlığında gerçekleştirildi.

İhalede, elemesiz turların ardından geçilen açık artırmada ilk olarak Yılport Holding AŞ elendi. Açık artırma daha sonra Kumport Liman Hizmetleri ve Lojistik Sanayi ve Ticaret AŞ ile Safi Katı Yakıt Sanayi ve Ticaret AŞ arasında devam etti.

İhale, Safi Katı Yakıt Sanayi ve Ticaret AŞ’nin en yüksek teklifi 543 milyon dolar olarak vermesiyle sona erdi.

Derince Limanı

TCDD’ye ait liman, Türkiye’nin limancılık faaliyetlerinin en yoğun olarak gerçekleştiği Kocaeli’de yer alıyor. Mevcut durumda özellikle kuru yük ve otomotiv elleçmesiyle ön plana çıkan liman, 2013’de yüzde 20’lik bir yük büyümesi gerçekleştirdi ve 2 milyon 389 bin 987 tonluk elleçme hacmine ulaştı. Özelleştirme sürecinin tamamlanmasının ardından limanın yeni işletmecisiyle beraber konteyner alanında Türkiye’de söz sahibi bir liman haline gelmesi bekleniyor.

Derince Limani

İzbanda Yenileme Çalışmaları

İzbanda Yenileme Çalışmaları :Devlet Demiryolları (TCDD), İzmir’de Aliağa’dan Cumaovası’na kadar 80 kilometrelik banliyö hattı üzerinde metro standartlarında toplu taşıma hizmeti veren İzmir Banliyö Sistemi (İZBAN) yenilenme çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, İZBAN’ın, sadece Türkiye’de değil, dünyada raylı sistemde demiryolu idaresi, yerel yönetim ve merkezi hükümetin işbirliğiyle gerçekleştirilen en özgün projelerden biri olduğu belirtildi.

İZBAN ile ilgili son günlerde İzmir basınında bazı haberlerin yer aldığına işaret edilen açıklamada, hattın altyapı yatırımlarının TCDD tarafından yapıldığı kaydedildi. Açıklamada, “TCDD, İZBAN’ın genişlemesini bir politika olarak belirlemiş ve uygulamaya geçmiştir. Hattın ray ve sinyalizasyon yatırımları TCDD tarafından yapılmıştır. Yenilemesi de TCDD tarafından yapılmaktadır” denildi.

TCDD’nin yarım asrı aşan banliyö işletmeciliği deneyimini, İZBAN ile yerel yönetimle paylaştığı vurgulanan açıklamada, Aliağa-Menderes hattında 10 dakika olan tren aralığının 3 dakikaya indirilmesi çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

Ulusal demiryolunda her türlü işletmeciliğin TCDD’nin birinci görevi olduğu dile getirilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Yük, yolcu, bölgesel yahut banliyö işletmeciliğinin birinden diğeri için vazgeçmek, TCDD’nin görevini yapmaması anlamına gelir. İzmir içerisinde ulusal ve bölgesel tren çalıştırılmazsa, aynı talep başka iller içinde gündeme gelecek ve TCDD ulusal ağında tren çalıştıramayacak. İzmir kalkış ve varışlı bölgesel trenler ile ulusal tren yolcularımız aktarma istemiyor. Kent merkezine kadar kendi trenlerinin ulaşmasını istiyor. Proje başlamadan İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan fizibilite etüdünde 2015-2020 aralığında her 12 dakikada bir tren çalıştırılması öngörülmüştü.”

izbanda Yenileme calismalari