TCDD’de kadınlara mobbing iddiası

TCDD’de kadınlara mobbing iddiası :Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası (BTS) İzmir Şubesi, konuyla ilgili basın açıklaması yaptı…Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası (BTS) İzmir Şubesi, TCDD İzmir 3. Bölge Müdürlüğü Bilgi İşlem Servis Müdür Vekili Zekeriya Kuş’un iki kadın üyelerine mobbing uyguladığı iddiasını gündeme getirdi.

Gülsen Candemir’in BirGün’deki haberine göre, konuyla ilgili basın açıklaması yapan BTS İzmir Şube Başkanı Bülent Çuhadar, üyelerinin önce sürgünle tehdit edildiğini, ardından da görevden alınmaları talebiyle genel merkeze şikâyet edildiğini söyledi.

Çuhadar, yine Zekeriya Kuş imzası ile Sağlık Müdürlüğü’ne yazı yazıldığını ve üyelerinin de aralarında olduğu dört kişinin sıhhi izin almalarının engellendiğini belirtti.

Çalışanlar izin alıp doktora gittiklerinde Kuş’un buna inanmadığını ve “Hayır siz evde yattınız” diyerek izinlerini idari izne çevirdiğini söyleyen Çuhadar, kadın üyelerine mobbing uygulanmasına izin vermeyeceklerini vurguladı.

Zekeriya Kuş ise kişiliğinin zedelendiğini söyleyerek iddialara yanıt vermekten kaçındı.

tcddde-kadinlara-mobbing-iddiasi

Reklamlar

TCDD’den BTS ‘ye Siyasi İrade Yanıtı

TCDD’den BTS ‘ye Siyasi İrade Yanıtı :Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası (BTS), demiryollarında özelleştirme ve hak gasplarına karşı yaptıkları Ankara yürüyüşünün ardından TCDD Genel Müdürlüğü ile bir görüşme gerçekleştirdi.

KESK Genel Sekreteri Hasan Toprak ve BTS yönetim kurulu üyelerinden oluşan bir heyet talepleri iletmek üzere TCDD Genel Müdürü Süleyman Karaman ile bir araya geldi. Görüşme sonrası bir açıklama yayımlayan sendika, öncelikli taleplerden biri olan kurum çalışanlarının başka kurumlara gönderilmemesi taleplerine “sorumlusu siyasi iradedir, biz garanti veremeyiz” cevabı aldıklarını aktardı.

Görüşmeye ilişkin sendikadan yapılan açıklamada, 1 Ocak 2015 tarihinden itibaren kurumda çalışacak personelin 657 sayılı yasa ve 399 sayılı KHK çerçevesinde çalışmaya devam edecekleri, yeni alınacak personelin de bu statüyle çalıştırılması konusunda TCDD yönetimiyle mutabakata varıldığı ifade edildi.

tcddden-bts-ye-siyasi-irade-yaniti

TCDD Önünde Özelleştirme Eylemi

TCDD Önünde Özelleştirme Eylemi :BTS üyesi demiryolu emekçilerinin 17 Kasım’da 5 koldan başlattıkları Ankara yürüyüşü bugün TCDD Genel Müdürlüğü önünde yapılan eylemle sona erdi.

KESK’e bağlı Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası (BTS) üyesi demiryolu emekçilerinin 17 Kasım’da başlattıkları yürüyüş Ankara’da sona erdi. Çalışanların özlük ve mali hak kayıplarının telafisi istemiyle ve özelleştirmelere karşı 5 koldan Ankara’ya yürüyen demiryolu emekçileri, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Genel Müdürü ile görüşerek taleplerini iletti.

Demiryollarının özelleştirilmesi planına karşı günlerdir basın açıklamaları, işyeri ziyaretleri ve yürüyüşler düzenleyen demiryolu emekçileri, özelleştirme saldırısının yanısıra isteği dışında ünvanının, işyerinin ve statüsünün değiştirilmesine, bu uygulamalarla kuralsız ve esnek çalışmanın önünün açılmasına, optimizasyon adı altında yüzlerce çalışanın görev yerinin kendi istekleri dışında değiştirilmesine ve kimi işyerlerinin birleştirilerek kimilerinin ise kapatılmasına karşı çıkıyordu.

TCDD önünde eylem

17 Kasım’da Balıkesir, İstanbul (Halkalı), Van, Antep ve Zonguldak’tan yola çıkan emekçiler 7. günde Ankara’ya vardı. Ankara Garı içerisinde üç koldan birleşen emekçilerin eylemine KESK yöneticileri ve KESK’e bağlı sendikaları ile TÜMTİS yöneticileri ve Haydarpaşa Dayanışması temsilcileri de katıldı. Gar önünden TCDD İşletme Genel Müdürlüğü önüne yürüyen emekçiler burada polis barikatıyla karşılaştı. “Bu abluka dağıtılacak” diyen emekçiler Müdürlük merdivenlerine geçerek bir süre oturma eylemi yaptıktan sonra basın açıklaması düzenledi.

BTS Genel Başkanı Nazım Karakurt tarafından okunan açıklamada, demiryollarının özelleştirilmesine Memur-Sen’in desteği ile başlandığı ve BTS’nin uyarı ve itirazlarının dikkate alınmadığı belirtildi. Memur-Sen’in desteklediği özelleştirme yasasının 1 Ocak 2015 tarihi itibariyle yürürlüğe gireceği söylenerek çalışanlara yönelik saldırıların ardı sıra geleceği vurgulandı. ‘Serbestleşme’ diye tanımlanan bu sürecin aslında demiryolu ulaşımını bir kamu hizmeti olmaktan çıkarıp piyasa koşullarına teslim edeceği ifade edilerek, bu saldırının kabullenilemeyeceğinin altı çizildi.

Açıklamada ayrıca Türk Telekom, TEDAŞ, Seka, Tekel, Petkim, Et Balık gibi kamu kurumlarının özelleştirilme süreçlerine değinildi ve özelleştirmenin geleceksizlik ve güvencesizlik olduğu söylendi. Demiryollarının da özelleştirilmesi durumunda mevcut çalışanlarının akıbetinin ne olacağının belirsiz olduğu vurgulanarak TCDD yönetimine şu talepler sunuldu:

Mevcut çalışanların hiçbiri başka bir kuruma gönderilmemelidir.
1 Ocak 2015 tarihinden itibaren kurumlarımızda çalışacak personel mevcut statü çerçevesinde çalışmaya devam etmelidir. Bu statü yeni alınacak personeli de kapsamalıdır.
Hiçbir çalışanın unvanı ve yeri isteği dışında değiştirilmemelidir.
Kurum işleyişi gereği iptal edilecek unvanlarda çalışan personelin bir üst unvana ataması yapılmalıdır. Bu atama “Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği” hükümlerine tabi olmamalıdır.
Son zamanlarda yapılan işe alımların bazıları personelin bildiği norm kadroya uymamaktadır. Bu nedenle duyurulmayan bir gizli norm kadro olduğu konusunda şüphemiz vardır. Gerçek ihtiyacı karşılayacak bir norm kadro çalışması bir an önce yapılarak tüm çalışanlarla paylaşılmalıdır.
Her iki kurumda da ihtiyaç duyulan meslek ve unvanlarda personel alımı öncelikli olarak gerekli eğitim ve formasyonu tamamlanmış ve isteğini belirtken çalışanlar arasından karşılanmalıdır. Karşılanmadığı durumda KPSS ile karşılama yoluna gidilmelidir.

Basın açıklamasının ardından bu taleplerin görüşülmesi için TCDD Genel Müdürlüğü binasına bir heyet gönderildi. Görüşmede taleplerin olumlu karşılandığı ancak yazılı bir teminat verilemeyeceği söylendi. Dışarıda ise görüşme sonuçlanana kadar oturma eylemi gerçekleştirildi.

tcdd-onunde-ozellestirme-eylemi

KESK’ten tren garında özelleştirme protestosu

KESK’ten tren garında özelleştirme protestosu :Sivas’ta Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası (BTS) üyeleri, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları’nın (TCDD) özelleştirilmesi yönündeki adımları tren garında protesto etti.

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu’na bağlı (KESK) BTS üyeleri, ‘Demiryollarının özelleştirilme uygulamalarına karşı yürüyoruz’ sloganıyla 17 Kasım’da Van’dan yola çıktı. Dün akşam Sivas’a gelen grup, bugün öğle saatlerinde ellerinde taşıdıkları pankartla bir süre raylar üzerinde yürüyerek çeşitli sloganlar attı. Grup daha sonra tren istasyonunda, sendikalarının Sivas Şubesi üyeleri ile bir araya geldi.

Yaklaşık 25 kişilik grup adına tren istasyonu önünde basın bildirisini okuyan BTS Genel Merkez Yöneticisi ve Mali Sekreteri Erdal Uysal, Balıkesir, İstanbul, Van, Gaziantep ve Zonguldak garlarında 17 Kasım’da başlayan yürüyüşlerinin 24 Kasım’da Ankara’da TCDD Genel Müdürlüğü önünde son bulacağını belirterek, “Gelinen süreç önümüzdeki dönemin pek çok açıdan daha da sıkıntılı olacağı, demiryolcular içinse ayrıca çalışma koşullarıyla ilgili pek çok sorun yaşanacağı, kazanılmış haklarının zarar göreceği bir süreç olacaktır. Bu nedenle bizler tüm bu gerçekler ışığında, içinde bulunduğumuz olumsuz koşullarla ilgili olarak kamuoyu oluşturmak, toplumu bilgilendirmek ve tepkimizi göstermek amacıyla ‘Demiryollarının özelleştirilme uygulamalarına karşı yürüyoruz’ adı altında bu yürüyüş kararını almış olup, demiryollarında 5 koldan başlayan yürüyüşün bir kolu olarak bugün de Sivas’ta yürüyüşümüze devam ediyoruz” dedi.

Grup, açıklamanın ardından yürüyüşünü devam ettirmek üzere tren ile Kayseri’ye hareket etti.

KESK'ten tren garinda ozellestirme protestosu

Demiryollarının Özelleştirilmesi Uygulamalarına Karşı Basın Açıklaması Yaptılar

Demiryollarının Özelleştirilmesi Uygulamalarına Karşı Basın Açıklaması Yaptılar :Demiryollarının özelleştirilme uygulamalarına karşı Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası (BTS) bir basın açıklaması yaptı.

Demiryollarının özelleştirilme uygulamalarına karşı Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası (BTS) bir basın açıklaması yaptı.Adapazarı tren garı önünde yapılan basın açıklamasını BTS Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Çoşkun Çetinkaya okudu. Çetinkaya, “Demiryolu hizmetini, kamu hizmeti olmaktan çıkararak ticarileştirmeyi ulaşım hakkının metalaştırmasını ve parası olanın bu hizmetten daha pahalı bir şekilde yararlanmasının ucuz ve güvencesiz iş gücü kullanımının önünü açmayı planlayan Türkiye Demiryolu Ulaştırmasının serbestleştirilmesi hakkındaki yasa tasarısı meclis genel kuruluna getirilmiş ve sendikamız tarafından verilen mücadeleye rağmen tasarı meclisten kabul edilmesinin ardından 1 Mayıs 2013 tarihinde resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. 1995’li yılların ardından başlayan ve demiryollarının yeniden yapılanması adı altında atılan adımlarla bugün gelinen noktada demiryolunun 158 yıllık kurumsal işleyişi bir kenara atılmış. TCDD yönetimi tarafından liyakat, kariyer, başarı ve benzeri gibi ölçüler bir kenara bırakılarak taraflı davranılmakta, özellikle siyasi kadrolaşmayla birlikte, bilgi, birikim ve deneyim isteyen kadrolara siyasi yandaşlık üzerinden ehil olmayan atamalar yapılmaktadır. TCDD’nin tasfiyesini ve çalışanların kazanılmış haklarını yok etmeyi amaçlayan demiryolu kanununun yasalaşması sonrası TCDD yöneticileri ile yaptığımız görüşte ve toplantılarda, personelin geleceğine dair kaygılarımızı belirtip çalışanların isteği dışında herhangi bir işlem yapılıp yapılmayacağı ile ilgili sorularımıza bu konuda çalışma yapılmadığı ve kimseye bir şey olmayacağı ifade edilirken, TCDD yönetiminin bu söylemlerinin aksine aldığı kararlarla kimi işyerleri kapatılmış, kimileri birleştirilmiş, personelin bir kısmı kendi istekleri dışında tayin edilmiştir. Son olarak optimizasyon adı altında 519 personelin yeri kendi istekleri dışında değiştirilirken, kimi işyerleri birleştirilmiş ve kapatılmıştır. Bu nedenle bizler tüm bu gerçekler ışığında içinde bulunduğumuz olumsuz koşullarla ilgili olarak kamuoyu oluşturma toplumu bilgilendirmek ve tepkimizi göstermek amacıyla ‘Demiryollarının Özelleştirilme Uygulamalarına Karşı Yürüyoruz’ adı altında bu yürüyüş kararını almış olup demiryollarında 5 koldan başlayan yürüyüşün İstanbul kolu olarak yürüyüşümüzü sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı.
Basın açıklamasının ardından grup slogan atarak olaysız şekilde dağıldı.

demiryollarinin-ozellestirilme-uygulamalarina-karsi-basin-aciklamasi-yaptilar

Adana’da demiryolu emekçileri özelleştirmeye karşı yürüdü

Adana’da demiryolu emekçileri özelleştirmeye karşı yürüdü :Demiryollarının özelleştirilme uygulamalarına karşı 5 koldan Ankara’ya yapılan yürüyüşün Gaziantep kolu Adana’ya ulaştı.

Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası’nın demiryollarının özelleştirilmesine karşı 5 koldan başlattığı Ankara yürüyüşünün Gazi Antep kolu bugün Adana’ya ulaştı. Adana’ya ulaştıktan sonra raylar üzerinde temsili bir yürüyüş gerçekleştiren işçiler, kendilerini karşılayan işçilerle birlikte bir basın açıklaması gerçekleştirdiler.

Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası (BTS) adına BTS Genel Eğitim ve Örgütlenme Sekreteri İshak Kocabıyık’ın okuduğu basın açıklamasında şunlar dile getirildi:

“Bugün biz demiryolcular, bir kez daha yollara düştük.

Balıkesir, İstanbul(Halkalı), Van, Antep ve Zonguldak Garlarından bugün (17 Kasım’da) başlayan yürüyüşümüz 24 Kasım’da Ankara’da TCDD Genel Müdürlüğü önünde son bulacaktır.

Demiryolu hizmetini, kamu hizmeti olmaktan çıkararak ticarileştirmeyi, ulaşım hakkının metalaştırılmasını ve parası olanın bu hizmetten daha pahalı bir şekilde yararlanmasını, ucuz ve güvencesiz işgücü kullanımının önünü açmayı planlayan “Türkiye Demiryolu Ulaştırmasının Serbestleştirilmesi Hakkındaki yasa tasarısı Meclis Genel Kuruluna getirilmiş ve Sendikamız tarafından verilen mücadeleye rağmen tasarı Meclis’ten kabul edilmesinin ardından 1 Mayıs 2013 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

1990’lı yılların ardından başlayan ve demiryollarının yeniden yapılanması adı altında atılan adımlarla bugün gelinen noktada demiryollarının 158 yıllık kurumsal işleyişi bir kenara atılmış, TCDD yönetimi tarafından liyakat, kariyer, hizmet, başarı vb. gibi ölçüler bir kenara bırakılarak taraflı davranılmakta, özellikle siyasi kadrolaşmayla birlikte, bilgi, birikim ve deneyim isteyen kadrolara siyasi yandaşlık üzerinden ehil olmayan atamalar yapılmaktadır.

Personelin emekliliğe sevk edilmesi amacıyla yapılan düzenlemeler ile yakın zamanda yüzlerce personel emekli olurken 1995’li yıllardan bugüne kadar çalışan sayısı % 35 oranında azaltılmıştır. Çalışan sayısındaki bu azalma sonucunda demiryolu hizmetlerinin üretilmesinde taşeronlaşma hızla yaygınlaşmış, esnek ve kuralsız bir çalışma hayatı önümüze konmuştur.

Bu süreç içerisinde demiryollarında işletmecilik güvenliği hiç olmadığı kadar güvenilirliğini kaybedip ölümlü büyük kazalar yaşanırken, madenlerde, inşaat sektöründe, tersanelerde, sanayi sitelerinde, fabrikalarda yaşanan iş kazaları, kaza olmaktan çıkmış kitlesel iş cinayetlerine dönüşmüştür.

TCDD’nin tasfiyesini ve çalışanların kazanılmış haklarını yok etmeyi amaçlayan Demiryolu Kanununun yasalaşması sonrası TCDD yöneticileri ile yaptığımız görüşme ve toplantılarda, personelin geleceğine dair kaygılarımızı belirtip çalışanların isteği dışında herhangi bir işlem yapılıp yapılmayacağı ile ilgili sorularımıza bu konuda çalışma yapılmadığı ve kimseye bir şey olmayacağı ifade edilirken, TCDD yönetiminin bu söylemlerinin aksine, aldığı kararlarla kimi işyerleri kapatılmış, kimileri birleştirilmiş, personelin bir kısmı kendi istekleri dışında tayin edilmiştir. Son olarak; optimizasyon adı altında 519 personelin yeri kendi istekleri dışında değiştirilirken, kimi işyerleri birleştirilmiş ve kapatılmıştır.

Siyasi iktidardan güç alan TCDD yönetimi ayrımcı yaklaşımlarının yanında kazanılmış haklarımızı birer birer elimizden alınması yönünde uygulamalara imza atmaktadır.

Demiryollarının bu noktaya gelmesinin nedeni olan TCDD yönetiminin uyguladığı yanlış ve taraflı politikalar bizleri mağdur etmekte, haksızlık yaşamaktayız. Ve eğer bizler dur demezsek bu uygulamalar devam edecektir.

Diğer yandan;

Sendikamızın örgütlü olduğu Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının 2015 yılı bütçesi bugünlerde Meclis’te görüşülmektedir. Görüşülmekte olan bütçe, ulaştırma alanında hizmet alan yurttaşlar ve bu kurumlarda çalışmakta olan biz kamu emekçilerini yakından etkilemektedir.

Bütçeler, siyasal iktidarların kaynakların nasıl ve kimlerden toplanacağına, bu kaynakların kimler için ne şekilde harcanacağına kadar çeşitli kararları içerir.

Yakın zamanda Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarafından yapılan bir açıklamada; yeni dönemde devletin birçok alandan çekileceği ve buraları daha etkin, daha verimli çalıştırabilecek özel sektöre devredeceği belirtilirken, kısa vadede elektrik üretim santrallerinin, otoyol ve köprülerin, bazı limanlar ve olimpiyat tesislerinin ve pek çok kurumun özelleştirilmesinin düşünüldüğü ifade edilmişti.

Geçtiğimiz 12 yıl içinde ülkenin kar eden ne kadar iktisadi kuruluşu varsa, sermayeye peşkeş çekilmiş, temel kamusal hizmetler büyük oranda ticarileştirmiş, paralı ve niteliksiz hale getirilmiştir.

Bu nedenle bizler tüm bu gerçekler ışığında, içinde bulunduğumuz olumsuz koşullarla ilgili olarak kamuoyu oluşturmak, toplumu bilgilendirmek ve tepkimizi göstermek amacıyla ”Demiryollarının Özelleştirilme Uygulamalarına Karşı Yürüyoruz” adı altında bu yürüyüş kararını almış olup, demiryollarında 5 koldan başlayan yürüyüşün bir kolu olarak bugün şu anda yürüyüşümüzü başlatıyoruz.”

Çeşitli sendika ve dernek temsilcilerinin yanı sıra Adana Demirspor taraftarlarının da destek verdiği basın açıklamasından sonra demiryolu işçileri bir kez daha raylarda bir süre yürüdükten sonra Konya’ya doğru yola çıkmak üzere eylemlerine son verdiler.

Adana'da demiryolu emekcileri ozellestirmeye karsi yurudu

BTS: 30 bin demiryolu personeli sürgün edilecek

BTS: 30 bin demiryolu personeli sürgün edilecek.Devlet Demiryollarının özelleştirmesiyle ilgili basın açıklaması yapan Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası üyeleri, AKP’nin özelleştirme politikasının getireceği sorunlara bağlı olarak 30 bin kadar demiryolu personelinin sürgün edileceğini söyledi.

KESK’e bağlı Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası (BTS) İzmit Garı önünde basın açıklaması yaptı. Açıklamada; Türkiye Demiryolu Ulaşımının Serbestleştirilmesi Hakkındaki yasa tasarısının 1 Mayıs 2013 tarihinde yürürlüğe girmesinin ardından çok ciddi sorunların yaşandığı ifade edildi. Sendika üyeleri adına basın açıklamasını yapan BTS Genel Hukuk sekreteri Çoşkun Çetinkaya okudu.
SİYASİ KADROLAŞMA

Basın açıklamasına; BTS Kocaeli İl Temsilcisi İlker Önal, İstanbul 1 Nolu Şube Başkanı Mithat Ercan, EMEP İl Başkanı Arzu Erken, Yapı Yol-Sen Şube Başkanı Ethem Kartal ve Dersimliler Derneği Şube Başkanı Ruhi Çelik de destek verdi. Çetinkaya, “1995 yılının ardından ve demiryollarının yeniden yapılanması adı altında atılan adımlarla bugün gelinen noktada demiryollarının 158 yıllık kurumsal işleyişi bir kenara atılmış, TCDD yönetimi tarafından likayat ve başarı gibi ölçüler bir kenara bırakılara taraflı davranılmakta özellikle siyasi kadrolaşmayla birlikte, bilgi birikim ve deneyim isteyen kadrolara siyasi yandaşlık üzerinden ehil olmayan atamaları yapılmaktadır” dedi. Çetinkaya, çalışanların kazanılmış haklarının zarara uğramasından kaygı duyduklarını da dile getirdi.

BTS 30 bin demiryolu personeli surgun edilecek