İhale İlanı : İzmir limanı elektrik altyapı tesisatının yenilenmesi

TCDD İZMİR LİMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
İzmir limanı elektrik altyapı tesisatının yenilenmesi
İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

Madde 1 – İdareye ilişkin bilgiler

1.1. İdarenin;

a) Adı: T.C DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TCDD) İZMİR LİMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi:Atatürk Cad.No:97 35220 Alsancak – KONAK / İZMİR

c) Telefon numarası:2324631600

ç) Faks numarası:2324632248

d) Elektronik posta adresi:izmirlimansatinalma@tcdd.gov.tr

e) İlgili personelinin adı, soyadı ve unvanı:Doruk YORMAZ İnş. Yük. Müh.

1.2. İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler.

Madde 2 – İhale konusu işe ilişkin bilgiler

2.1. İhale konusu işin

a) Adı:İZMİR LİMANI ELEKTRİK ALTYAPI TESİSATININ YENİLENMESİ

b) Yatırım proje no’su/kodu:2010.E020100.28.56

c) Miktarı (fiziki) ve türü:

Mevcut konteyner yıkama binasının TM-01/01 trafo binasına dönüştürülmesi, bu işle ilgili elektrik tesislerinin yapılması ve binada inşaat tadilatlarının yapılması

Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

ç) Yapılacağı yer:İZMİR LİMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

d) Bu bent boş bırakılmıştır.

Madde 3 – İhaleye ilişkin bilgiler ile ihale ve son teklif verme tarih ve saati

3.1.

a)İhale kayıt numarası: 2014/170038

b) İhale usulü: Açık ihale.

c) Tekliflerin sunulacağı adres: İZMİR LİMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ İNŞAAT İHALE KOMİSYON BÜROSU

ç) İhalenin yapılacağı adres: İZMİR LİMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

d) İhale (son teklif verme) tarihi: 06/02/2015

e) İhale (son teklif verme) saati: 14:30

f) İhale komisyonunun toplantı yeri:İZMİR LİMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ TOPLANTI SALONU

tcdd ihaleleri

ihale dökümanları

Sitemizde Yayınlamış Olduğumuz İhale İlanları Sadece Bilgi Amaçlı Olup Asıl Belgenin Yerine Geçmez.Yayınlanan Belgeler İle Orjinal İhale Belgeleri Arasındaki Farklılıklarda Orjinal Belge Geçerlidir.Kaynaklarımız Resmi Gazete, Günlük Gazeteler, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının web sayfalarıdır.

Reklamlar