Meriç Burçin Özer “Hopa bir liman şehri olacak”


Meriç Burçin Özer “Hopa bir liman şehri olacak :Hopaport Genel Müdürü Meriç Burçin Özer, “Hopa-Batum demiryolu ve Organize Sanayi Bölgesi Artvin’in öncelikli hedefi olmak zorundadır” dedi.

Hopa Limanı’nın potansiyelinin artması için Artvin’de Organize Sanayi Bölgesi’nin kurulması gerektiği belirten Hopaport Genel Müdürü Meriç Burçin Özer, “Hopa-Batum demiryolu ve Organize Sanayi Bölgesi Artvin’in öncelikli hedefi olmak zorundadır” dedi.

Hopaport Genel Müdürü Meriç Burçin Özer,Hopaport Limanı’nı ve Doğu Karadeniz Bölgesi’nde sektörle ilgili yaşanan son gelişmeleri Deniz Ticareti Dergisi’ne anlattı.

HOPAPORT Limanı stratejik ve bölgesel ticaret yönünden ne anlam ifade ediyor?

HOPAPORT limanı stratejik açıdan Türkiye’nin doğusunda, Kafkasya bölgesine açılan güvenli bir liman konumundadır. HOPAPORT Limanı’nın Sarp sınırına çok yakın olması nedeni ile Avrupa’dan ve Karadeniz’e kıyısı olan ülkelerden bu bölgelere yapılan tüm ticarete yön vermektedir. Ayrıca transit ticaretin yoğun bir şekilde yapıldığı İran ve Nahçivan bölgelerine karayolu ulaşımının yakın olması nedeni ile transit operasyonlarda çok ciddi bir avantaj sağlamaktadır. Bölgesel anlamda Kafkasya, İran, Nahçivan, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerine açılan kapı olması nedeni ile özellikle bu bölgelerde yapılan her türlü ticarette aktif rol oynamaktadır.

HOPAPORT Türkiye’de hem kara sınır kapısı ve hem de deniz sınır kapısı olan tek liman olma özelliğini taşımaktadır.

HOPAPORT, son yıllarda ciddi anlamda yatırımların yapıldığı Türkmenistan, Kazakistan gibi Hazar Denizine kıyısı olan ülkelere Güney Kore, Çin, Vietnam, Hindistan ve bu bölgelerdeki ülkelerden gelen büyük tonajlı proje kargo gemilerinin uğrak merkezi olmuştur. Kargo gemileri ile genel proje kargo yükleri transit işlemleri yapıldıktan sonra nehir tipi gemiler ile Türkmenistan, Kazakistan gibi ülkelere gönderilmektedir. Burada HOPAPORT Limanı’nın en büyük avantajı 50 ton ve 600 ton arasında değişen heavy lift adını verdiğimiz proje yüklerinin tahliye, depolama ve yükleme operasyonlarının yapılması için gerekli olan vinç ve ekipmanların ve bu yüklerin liman sahasında depolanması için uygun kapalı ve açık depolama sahalarının bulunmasıdır. Ayrıca HOPAPORT Limanı’nda Limbo operasyonu dediğimiz gemiden gemiye tahliye ve yükleme operasyonları yapılarak hem zaman hem de maliyet avantajı sağlanmaktadır. HOPAPORT Limanı’nın stratejik hedeflerinden bir tanesi yakın dönemde Karadeniz bölgesinin en önemli heavy lift ve proje operasyonlarının yapıldığı transit limanlarından bir tanesi olmaktadır.

Özelleştirme öncesi HOPAPORT Limanı’nın durumu, hacmi ve kapasitesi (ve varsa diğer) bilgileri verebilir misiniz?

Hopa Limanı’nın inşaatına 1964 yılında başlanmış ve liman inşaatı 1973 yılında tamamlanmıştır. Hopa Limanı 1973 yılında Türkiye Denizcilik İşletmeleri tarafından hizmete açılmıştır. Bu yıllarda Hopa Limanı’ndan yurtdışına hamsi ihracatı yapılmıştır. 1980’li yıllarda İran’a yapılan transit taşımalarda Hopa Limanı çok önemli bir şekilde kullanılmıştır. 1988 yılında Sarp sınır kapısı açıldıktan sonra BDT ülkeleri, Orta Asya ve Türki Cumhuriyetlerine yapılan ticaretlerde Hopa Limanı aktif bir şekilde kullanılmış ve kullanılmaya da devam etmektedir. HOPAPORT Limanı sarp sınır kapısına 18 km. uzağındadır.

Hopa Limanı’nda özellikle son yıllarda ciddi bir kapasite artışı görülmüştür. Bu artışı rakamlar ile ifade etmek gerekirse 2011 yılında yıllık elleçlenen yük miktarı 575.000 ton iken bu rakam limancılık için kısa olarak sayılan 2 yıl gibi bir süre içinde 2013 yılında 875.000 ton olarak gerçekleşmiştir. 2015 senesinde HOPAPORT olarak hedefimiz 1.000.000 ton yük elleçleyerek ufak ölçekli bir liman olmaktan çıkarak orta ölçekli bir liman olmaktır.

Özelleştirme sonrası (1997) HOPAPORT Limanı’na ne gibi yatırımlar yapıldı? Kapasite ve dağıtım hacmi ne kadar büyüdü?

HOPAPORT Limanı, devlet tarafından yapılan özelleştirme ile 26 Haziran 1997 tarihinde Türkiye Denizcilik İşletmeleri’nden Park Denizcilik ve Hopa Liman İşletmeler A.Ş.’ne 30 yıl süre ile işletme hakkı devri yöntemi ile devredilmiştir. HOPAPORT Limanı Türkiye’nin özelleşen ilk limanlarından biri olma özelliğini taşımaktadır. TDİ tarafından kullanım hakkı devir sözleşmesi ile özelleştirilen 2. özel limandır. Park Denizcilik Hopa Limanı’nın işletme hakkını devir aldıktan sonra 2000 m2 olan kapalı depolama sahasını 18.120 m2’ye, 54.000m2 olan açık depolama sahasını 72.622 m2’ye çıkartmış, forklift, stacker, yüksek kapasiteli vinç, kantar, terminal araçları ve ekipman yatırımları yaparak Hopa Limanı’nı çağdaş donanımı ve deneyimli kadrosu ile bölgenin önemli bir liman kompleksi haline getirmiştir. HOPAPORT Limanı’nda dökme yük, genel kargo ve konteyner boşaltma ve yükleme, terminal, depolama, kılavuzluk ve sıvı tank terminali işletmeciliği hizmetleri vermektedir.

Park Denizcilik şirketinin bu limana yönelik ilgisi ve tercihinin nedeni veya nedenleri var mıdır?

Park Denizcilik Şirketi’nin bu limana yönelik ilgisi ve tercihi öncelikli olarak global dünya ekonomisi göz önüne alındığında, bu bölgenin orta ve uzun vadede transit ticaretin yapılacağı stratejik bir bölge limanı olacağını öngörmüş olmasıdır.

Bunun neticesinde geçmiş yıllarda özellikle Orta Asya bölgesinden yoğun bir şekilde gelen pamuk yüküne hizmet vermiştir. Günümüzde ise İran, Nahçivan bölgelerine yapılan özellikle buğday ve diğer yüklere ayrıca Kafkasya bölgesine giden yükler ile Kazakistan, Türkmenistan ve bu bölgelere yapılan tüm transit operasyonlarda aktif olarak HOPAPORT limanı hizmet vermeye devam etmektedir.

HOPAPORT Limanı olarak potansiyelin artması ve kapasitenin büyümesi için ne gibi engeller ve sorunlar olduğunu düşünüyorsunuz?

Bu konuda en büyük engel geçmiş yıllarda gündeme gelen ve o dönemde Karadeniz Teknik Üniversitesi tarafından hazırlanan fizibilite raporu sonucu uygun görülen Batum ve Hopa arasında yapılması planlanan demiryolu projesinin gerçekleşmemesidir. Bu konu çok ciddi anlamda potansiyelin artması ve kapasitenin büyümesi için bir engel teşkil etmektedir. Hopa TSO ile konunun hassasiyeti paylaşılmış, ortak protokol imzalanarak projenin HTSO önderliğinde takip edilmesi sağlanmıştır. Batum ve Poti limanlarında işlem hacmi bizim 5-10 kat üzerimizde ise bunun nedeni demiryolu bağlantılarının olmasından dolayıdır.

Ayrıca Artvin’ de bir Organize Sanayi Bölgesi (OSB) olmaması, Hopa Limanı’nın potansiyelinin artması ve kapasitesinin büyümesi önündeki en büyük sorunlardan bir tanesidir. Bu gün baktığınızda tüm limanların arka hinterlantlarında OSB’ler vardır. Bunlar hammadde ve yarı mamul ihtiyacını liman aracılığı ile karşıladıkları gibi ürettikleri ürünleri de yine liman aracılığı ile ihraç ederler. İşte böyle bir imkân bizde yok. Türkiye’de OSB’si olmayan iki ilden bir tanesi Artvin’dir. Artvin bölgesinde bulunan Kamu otoritesi, STK ve örgütler, üretim ve hizmet sektöründe çalışan şirketler olarak bu konuda ciddi bir şekilde çalışmamız ve OSB’yi en kısa zamanda kurmamız gerek.

HOPAPORT Türkiye’deki önemli limanlar ile kıyaslandığında ne gibi artı ve eksileri bulunmaktadır?

HOPAPORT limanı Türkiye’deki limanlar ile kıyaslandığında tek dezavantajı demiryolu bağlantısı olmamasıdır. Yukarı da da belirtildiği gibi bu konuda şirketimiz HOPAPORT Limanı Batum ve Hopa arasına demiryolu bağlantısı yapıldığı takdirde özellikle Doğu Karadeniz bölgesine kazandıracağı ekonomik katkı için bir proje başlatmıştır.

HOPAPORT Limanı Türkiye’deki önemli limanlar ile kıyaslandığında çok önemli avantajlara sahiptir. HOPAPORT bünyesinde bulunan tank terminali, ro-ro rampası, tahıl terminali ve tahıl ve Çimento siloları, Konteyner sahası ile aynı anda dökme yük, genel kargo, proje yükü, tahıl, sıvı dökme yük, tehlikeli yük, Konteyner hizmetleri verebilen Türkiye’deki tek özel liman İşletmesi konumundadır. Bu özellik müşterilere çok önemli bir avantaj sağlamaktadır. HOPAPORT Limanı müşterilere farklı hizmetleri aynı anda sunabilmektedir.

HOPAPORT Limanı bünyesinde bulunan vinç ve ekipmanlar ile 50 ton ile 600 ton arası her türlü proje yükü ve heavy lift dediğimiz özel yüklere hizmet verebilen ender limanlardan bir tanesidir.

HOPAPORT Limanı’nda 2150 metre uzunluğunda ana mendirek ve 470 metre uzunluğundaki tali mendirek sayesinde korunaklı liman içinde gerekli güvenlik önlemlerini alarak her türlü gemiden gemiye limbo operasyonunu rahatlıkla yapabilmektedir.

HOPAPORT limanı 18.220 metrekare kapalı depolama sahası genel antrepo, geçici depolama ve dahili depolama alanı ile Türkiye’deki limanlar içinde en çok kapalı depolama kapasitesine sahip limanlardan biri olma özelliğine sahiptir. HOPAPORT 1346 metre uzunluğundaki rıhtım ve iskele boyu ile gemi büyüklüğüne bağlı olarak aynı anda 10 adet gemiye hizmet verebilmektedir.

HOPAPORT Limanı’nda yeni proje ve yatırım çalışmaları var mıdır?

HOPAPORT Limanı’nın 3 fazda yeni proje ve yatırım çalışmaları bulunmaktadır. Bu çalışmalar şu anda proje aşamasındadır. HOPAPORT Limanı olarak önümüzdeki yıllarda Liman yük trafiğinin artışına ve kapasite kullanım oranına göre bu projeleri gerçekleştirmeyi düşünüyoruz.

HOPAPORT Limanı’nı 2011 kriz öncesi, kriz süreci ve sonrası değerlendirir misiniz?

HOPAPORT Limanı’nda 2010 yılında elleçlenen yük miktarı ile 2011 yılında elleçlenen yük miktarı arasında bir azalma olmamıştır. 2011 yılında 2010 yılındaki elleçlenen yıllık yük miktarı aynı kalmıştır. HOPAPORT Limanı kriz sürecinde farklı müşteriler, farklı yük tipleri ve hizmet çeşitliliği sağlayarak 2010 yılına göre elleçlenen yük miktarını koruyarak gelirlerini artırmıştır. Buna bir örnek vermek gerekir ise 2010 yılında elleçlenen toplam yükün yüzde 70’lik kısmı kömür yükü iken bu oran 2012 yılında yüzde 50 oranında gerçekleşmiş, fakat yıllık elleçlenen yük miktarı değişmemiştir. Aynı seyir 2013 yılında da yaşanmış, liman sahasında elleçlenen Kömür miktarı düşmesine rağmen yıllık elleçlenen yük miktarı 875.000 ton’a çıkmıştır.

Genel anlamda önemli gördüğünüz konu ve gelişmeler hakkında bilgi verebilir misiniz?

HOPAPORT Limanı olarak genel anlamda önemli gördüğümüz ve takip ettiğimiz birçok konu, gelişmeler ve projelerimiz bulunmaktadır.

KAZBEGİ-VERHNI LARS SINIR KAPISI

Ekonomi Bakanlığı ve DKİB koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında açılan Gürcistan üzerinden Rusya Federasyonu’na transit karayolu ile geçişi sağlayan Kazbegi ve Verhni Lars sınır kapısı uzun vadede Gürcistan ve Abhazya üzerinden Rusya Federasyonu’na geçişi sağlamaktadır.

Bölgede yük trafiğinin artışı sonucu Ortadoğu ve İran’da yaşanabilecek olumsuzluklar nedeniyle Orta Asya ve Türk Cumhuriyetlerine transit geçişlerin riskli hale gelecektir. Bunun neticesinde bu yüklerin Doğu Karadeniz ve Gürcistan üzerinden Rusya’ya ve buradan da Rusya’nın Hazar kıyısındaki Mahaçkale’den Feribotla Kazakistan ve Türkmenistan’a yönlendirmesi durumunda bu güzergâhında karayolu ile devamında Çin’e kadar uzanması Doğu Karadeniz bölgesini Lojistik açıdan cazip hale getirecektir. Çünkü halen Çin’den Avrupa ülkelerine giden yükler Konteyner hattı ile asgari 40 günde teslim edilebilmektedir. Bu hat üzerinden karayolu ile Doğu Karadeniz Bölgesi limanlarına gelecek olan yükler Avrupa ve hinterlandı ülkelere daha kısa sürede gönderilme olanağı doğuracaktır.

BAKÜ-TİFLİS-KARS DEMİRYOLU PROJESİ

24 Temmuz 2008 yılında temeli atılan Bakü-Tiflis-Kars Demiryolunda çalışmalar devam etmektedir. Kış ayında da çalışmalarına devam edilen Bakü-Tiflis-Kars İpek Demiryolu ile Pekin Londra’ya bağlanacak. Bakü-Tiflis Kars Demiryolu Projesi, Türkiye ile Gürcistan arasında doğrudan demiryolu bağlantısı kurmak ve mevcut demiryolu hattıyla Gürcistan üzerinden Türkiye ile Azerbaycan, Orta Aya, Çin ve Moğolistan arasında demiryolu bağlantısı oluşturmak amacını taşımaktadır. Yetkililerden alınan bilgiye göre, BTK hattının işletmeye alınması ile beraber yılda 1 milyon yolcu ve 6,5 milyon ton yükün bu hatta taşınması planlanmaktadır. BTK demiryolu çalışması bittikten sonra Kars ve çevre illerin ticaret merkezi haline gelmesi ile bu durumun Kars’a en yakın deniz limanı olan HOPAPORT limanı için avantaj teşkil edeceğini düşünüyoruz.

TRACECA PROJESİ

Bölgenin ekonomik gelişmesine katkıda bulunacak yeni liman ve güzergahların TRACECA haritasına dahil edilmesi yönünde başlatılan ve 2007 ve 2009 yılları arasında süren çalışma sonunda yeni bir TRACECA haritası oluşturulmuştur. Türkiye tarafından Hopa Limanı TRACECA haritasına eklenmiştir. Ayrıca koridorun Avrupa ve Kafkasya’yı birleştiren karayolu bağlantısı Türkiye üzerinden İstanbul, Samsun ve Hopa karayolu ile gerçekleştirilecektir. HOPAPORT Limanı Karadeniz otoyolu üzerinde olduğu için uluslar arası sefer yapan tır ve kamyonlar için gerekli olan her türlü hizmet HOPAPORT Limanı’nda verilmektedir.

HOPA, BATUM DEMİRYOLU PROJESİ

Gürcistan’ın Batum ve Poti limanları, Kafkasya bölgesine ve Orta Asya’ya uzanan demiryolu ağına bağlı olmasına rağmen, Doğu Karadeniz limanlarının Türkiye’nin demiryolu bağlantısı olmayan tek bölge olması, Türkiye’nin Orta Asya bölgesine açılmasını kısıtlamakta ve yapılan transit ticaretten alınan payın düşmesine neden olmaktadır. Hopa-Batum Demiryolu Türkiye’yi Gürcistan üzerinden çok kısa bir mesafe ile Rusya Federasyonu demiryolu ağına bağlayabilecektir. Demiryolu ağının kısa vadede Doğu Karadeniz bölgesine bağlanmaması birçok fırsatın kaçırılmasına neden olmaktadır. Bu nedenle Hopa ve Batum demiryolu projesinin başlaması Doğu Karadeniz bölgesinin ekonomik açıdan gelişmesi için çok önemlidir. Hopa, Sarp ve Batum demiryolu projesinin uzunluğu 38 kilometre olacak şekilde projelendirilmiştir. Bu konuda HTSO önderliğinde ve DOKA aracılığı ile 2015 yılı içinde bir fizibilite çalışması yapılarak tüm sivil toplum örgütleri ve kurumlar ile paylaşılacaktır.

ARTVİN ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ

Türkiye’de şu anda organize sanayi bölgesi olmayan 2 tane ilimiz bulunmaktadır, bunlardan bir tanesi Artvin ilimizdir. Son yıllarda Hopa Limanı’nda yaşanan yoğunluk ile beraber bölgeye yatırım yapmak isteyen firma sayısı artmaktadır. Fakat üzülerek söylüyorum ki bu firmalar limanda veya Hopa’da yer bulamadıkları için yatırımları başka bölgeye yapmak zorunda kalıyorlar. Birçok firma limana yakın bir bölgede yatırım yaparak ham madde veya yarı mamul ithalatı yaparak kurmuş oldukları tesislerde üretim yaparak yurtdışına hem deniz yolu ile hem de kara yolu ile ihracat yapmak istemektedirler. Ayrıca bu ürünleri Doğa Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde tüketicilere ulaştırma hedefleri bulunmaktadır. Bence bu konu Artvin’in en önemli ve en hızlı bir şekilde çözülmesi gereken konularında bir tanesi olmalıdır. En kısa zamanda OSB için minimum alan büyüklüğü olan 500 dönüm kısıtlaması Artvin’de yekpare böyle bir olmadığı için bu bölge için tekrar değerlendirilmelidir.

BATUM VE İNŞAAT SEKTÖRÜ

Turizm merkezi olmayı hedefleyen Batum’da yapılan bina restorasyonları, konut ve otel inşaatları inşaat sektörünü canlandırmıştır. Bu durum özellikle inşaatlarda kullanılan başlıca demir çelik ürünleri, çimento, yalıtımlı kablolar, plastik inşaat malzemeleri ve işlenmiş taş gibi inşaat malzemelerinin talebini artırmaktadır. Bahsedilen İnşaat malzemelerinin tahliyesi, depolanması, gümrüklenmesi ve ihracatı için gerekli olan her türlü hizmet için Sarp sınır kapısına en yakın ve güvenli liman olan HOPAPORT Limanı kullanılmaktadır. Kısa ve orta vadede Hopa Limanı’nda elleçlenecek olan inşaat malzemesi çeşitlerinin ve tonajlarının artarak devam edeceğini planlamaktayız. Bu konu ile ilgili projeler için görüşmeler 2014 yılında da devam etmektedir.

HOPA-CANKURTARAN TÜNELİ

Hopa-Borçka Cankurtaran tünel inşaatı temel atma töreni 29 Ekim 2010 tarihinde yapılmıştır. Projenin toplam süresi 910 işgünü olacak şekilde belirlenmiştir. Tahmini bitiş yılı 2015 yılı 2.yarısı olacaktır. Cankurtaran tüneli 5.288 km. uzunluğu ile Türkiye’nin bugüne kadar projelendirilen en uzun tüneli olma özelliğini taşımaktadır. Hopa-Borçka Cankurtaran tüneli yapıldıktan sonra HOPAPORT limanı ve çevrede bulunan iller arasında ulaşım daha rahat sağlanarak ve uluslar arası çalışan karayolu firmaları Artvin üzerinden bu hattı kullanabilir. Bu hat İran’a ve Nahçıvan’a gidecek olan karayolu nakliyesi yapan firmalar için uygun bir hat olacaktır.

SIVI TANK TERMİNALİ

HOPAPORT Limanı gümrüklü sahası içinde 7 adet sıvı tank depolama tesisi mevcuttur. Sıvı tank terminali toplam 38.000 metreküp depolama kapasitesine sahiptir. 2011 yılında HOPAPORT Limanı tarafından yapılan yatırım ile sadece beyaz ürün elleçlenen tank terminali tesislerinde 2012 yılı başı itibari ile siyah ürün elleçlenmesine başlanmıştır. HOPAPORT Limanı tank terminali tesisleri ile Türkiye’nin tüm doğu bölgelerine hizmet vermektedir.

TAHIL TERMİNALİ

Hopa Limanı içinde bulunan 1994 yılında inşa edilen tahıl terminali devir tarihine kadar hiç kullanılmamıştır. HOPAPORT limanının yapmış oldukları çalışmalarla 2011 Eylül ayında kurulduğu günden beri hiç kullanılmamış olan silo ve yükleme sistemleri elden geçirilmiş, ekipmanları kontrolü yapılmış, testler uygulanmış, revizyon ve modernizasyon çalışmaları tamamlanmıştır. Kullanıma hazır hale gelen tesis için talep 2012 yılı başında gelmiş ve tesislerde ilk defa buğday yükü elleçlenmesi yapılmıştır.

3.000 ile 5.000 ton kapasiteli nehir tipi gemiler ile Rusya’dan HOPAPORT Limanı’na gelen buğday hızlı bir yükleme ile silolardan kara nakil araçlarına yüklenmekte, başta Nahçıvan olmak üzere Orta Asya Cumhuriyetlerine kara yolu ile taşınmaktadır. Liman, tahıl gemileri için bir rıhtım ayırmakta ve gelen gemiler hiç beklemeden tahliye edilmektedir. Tüm işlemlerin otomatik sistemlerle yapılması elleçleme maliyetlerini azaltmakta ve işlemleri hızlandırmaktadır.

ÇİMENTO TERMİNALİ

HOPAPORT projeleri kapsamında yer alan Çimento silosu yapımı tamamlanmıştır. Proje kapsamında HOPAPORT kendi özkaynaklarını kullanarak her biri 1.791 m3 olan toplam kapasitesi 3.582 m3 kül siloları yapımı tamamlanmıştır.

HOPAPORT Çimento siloları 5.000 m2 alan üzerinde özel bir firmaya kiralanan alan üzerinde de her biri 1.500 ton kapasiteli 3 adet silo ve her biri 1.900 ton kapasiteli 2 adet silo toplamda 8.300 ton kapasitesinde olan çimento terminali yapım çalışmaları tamamlanmış ve önümüzdeki günlerde toplamda 5 silodan oluşan tesis işletmeye alınacaktır.

KRUVAZİYER GEMİLERİNİN HOPAPORT’A GELMESİ SAĞLANACAK

HOPAPORT olarak üzerinde çalıştığımız bir projede son yıllarda ülkemiz Turizmine ciddi katkılar sunan Kruvaziyer turizmidir. Sinop-Samsun-Trabzon limanlarına gelen Kruvaziyer gemilerinin HOPAPORT’A da uğraması için çalışmalar yapıyoruz. Hopa TSO ile projede ortak çalışılması için anlaşılmış, İl Valiliği, İlçe Kaymakamları ve Belediye Başkanlarının ve ilgili STÖ’lerinin projenin sahiplenilmesi noktasındaki görüşlerinden yola çıkarak Liman sahası içinde nasıl düzenleme yapılabilirizin çalışmaları yapılmaktadır.

Bu konuda İzmir’den konunun uzmanı bir danışman ile koordineli çalışma devam ederken, konuyla ilgili DOKA ve DOKAP’dan da destek talebinde bulunulmuştur.

HOPA MESLEK YÜKSEKOKULU DENİZ VE LİMAN İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ

Artvin Çoruh Üniversitesi, Hopa Meslek Yüksek Okulu bünyesinde bulunan Ulaştırma Hizmetleri Bölümüne bağlı olarak Deniz ve Liman İşletmeciliği Programı açıldı. Hopa Meslek Yüksek Okulu bünyesinde bulunan Ulaştırma Hizmetleri Bölümüne bağlı olarak Deniz ve Liman İşletmeciliği Programı açıldı.

Bu bölümün Hopa’da açılmasında geç kalınmıştır ama yinede açılması çok memnuniyet vericidir. Denize sınırı olmayan il ve ilçelerde Deniz ve Liman İşletmeciliği bölümleri açılıyordu. Hopa ülkemiz açısından son derece önemli bir ilçe ve Hopa Limanı da bulunduğu konum gereği bu öneme ayrıcalık katıyor. Bizim gibi kurumların yetişmiş eleman gücüne her zaman ihtiyacı vardır. Öğrencilere ve özellikle Artvin ve ilçelerinde okuyan tüm öğrencilere Hopa Meslek Yüksek Okulu Deniz Ve Liman İşletmeciliği bölümünü yazmalarını şiddetle tavsiye ediyorum. Biz Hopa Limanı olarak bu bölümle çok yakın ilişkiler içinde olacağız. Bu bölümde okuyan öğrencilerimize staj ve burs tanıyarak istihdam etmeye kadar teşvik edici rol üstleneceğiz.

HOPAPORT SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİ

PLAJ VOLEYBOLU

HOPAPORT Limanı her yıl ilçemizde düzenlenen Plaj Voleybolu turnuvasına katkılarımız olmaktadır. Türkiye Voleybol Federasyonu 28 Temmuz ve 2 Ağustos 2015 tarihleri arasında HOPA kültür, sanat ve deniz festivali etkinliklerinde yer alan plaj voleybolu turnuvasını TÜRKİYE KUPASI adı altında Hopa’da yapılmasına karar vermiştir. 2010 yılından itibaren bu turnuvanın ana sponsorluğunu HOPAPORT Limanı üstlenmiştir. 2015 senesinde yapılacak plaj voleybolu turnuvasına tüm sporseverleri davet ediyoruz.

meric-burcin-ozer-hopa-bir-liman-sehri-olacak

Reklamlar

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s